DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimaride Kullanılan Camlar II STA   880 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Camın tanımını özelliklerini, mimaride kullanılan cam çeşitlerini, özelliklerini üretimini açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
Yapı malzemesi olarak camın tanımı ve özellikleri, mimaride kullanılan camların sınıflandırılması (normal cam, yüzey kaplamalı cam, güvenlik camları, cam tuğlalar, tabakalı camlar v.b.), mimari tasarımda cam benzeri malzeme kullanımı (pleksigals, polikarbonat vb.)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Camların tarihsel süreçlerini açıklar.
2) Cam türlerini kendi ifadesi ile açıklar.
3) Özellikli Camlar ve Mimaride Kullanımlarını açıklar.
4) Çağdaş mimarlık örneklerini kendi ifadesi ile açıklar.
5) Cam teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni teknolojik seçenekleri belirtir.
6) Ekolojik yaklaşımla tasarım çözümlerini ifade eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özellikli Camlar ve Mimaride Kullanımları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
2 Yüzey Kaplamalı Camlar (Tayfsal Seçici Camlar) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
3 Dikroik Kaplamalı Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
4 Low-e Kaplamalı Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
5 Sır Kaplamalı Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
6 Açısal Seçici Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
7 Geçirgenliği Değişebilir Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Fotokromik (Işığa Duyarlı) Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
10 Termokromik (Isıya Duyarlı) Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
11 Elektrokromik Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
12 Gazokromik Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
13 Gazokromik Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
14 Holografik Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
15 Holografik Camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar