DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Seramiği I STA   879 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat malzemesi olarak seramiğin özgünleştirilmesi ve malzemeye özgünlüğün araştırılması
Dersin İçeriği
Seramik malzemenin plastik etkisini araştırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat malzemesi olarak seramik çamurunu fırın ilişkisi içerisinde değerlendirmek
2) Seramik çamurlarında dokusal etki yaratacak katkı maddesi kullanımını öğrenmek
3) Seramik çamurlarının sanatsal malzeme olarak fırınlanma tekniklerini öğrenmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Plastik malzeme olan seramik çamurunun sanat malzemesi olarak tanımı, türleri ve fırınlama ile yeni bir malzemeye dönüşüm sürecinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Sanat malzemesi olarak çamur hazırlama yöntemleri, renk, doku gibi tasarım ve sanatsal olanaklarının arttırılma yöntemlerinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Özgünlük, plastik anlatımın özgünlüğünü destekleyecek malzemede özgünlük arayışları ve yöntemlerinin tartışılması, özgün malzeme hazırlama yöntemlerinin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Sanatsal orijinallikte kendine özgü dil oluşturma eyleminde insanlık tarihi kadar geçmişi olan seramik malzemenin özgün estetiğe dönüştürülme yöntemlerinin araştırılması ve yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Biçime dayalı özgünlüğün, desen elemanları ile güçlendirilmesi için deneysel çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Desene dayalı özgünlük arayışının malzeme ile biçimlendirilmesi, malzemede özgünlüğün, desene dayalı özgünlük ile güçlendirilme çalışmalarının deneysel olarak araştırılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Malzeme ve form ilişkisinin incelenmesi, form araştırma yöntemlerinin malzemeye göre irdelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Form ve fiziksel değişimlerin sıcaklığa bağlı değişimleri, formda deformasyon sorunlarının tartışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Seramik heykelsi biçimler, mimari yapılar ve malzemenin rengi ve dokusal katkıları ile renk-form ilişkisinin araştırılması ve incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Örnek olan bir seramik heykel sanatçısının yapıtlarının analitik olarak irdelenmesi, malzeme, teknik ve renk kullanım özgünlüğünün yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Seramik heykel sanatında rengin, sanatsal sırlarda kullanılması, form-renk ilişkisinin deneysel olarak incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Form-doku ilişkisinin incelenmesi, sanatsal sırların dokusal niteliklerinin araştırılması, deneysel olarak incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Soyutlama kavramının tartışılması, soyut seramik sanatının irdelenmesi, örnek yapıtların incelenmesi ve analitik olarak değerlendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Yapılan çalışmaların sunumu ve raporlanması çalışmaları, sentez yorumlarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar