DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Seramiği II STA   878 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımsız proje yapabilmeyi ve uygulamayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Sanatsal proje tasarlama yöntemlerini öğrenmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimari seramik projesi tasarlayabilmek
2) Seramik heykelsi nesneler yapabilmek
3) Biçimsel düşünce sentezleyebilmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanatsal proje tasarlanma yöntemlerinin tartışılması, incelenmesi, örnek seçimi, örneklerin analitik olarak yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Sanatsal proje olarak, mimari seramiklerin tasarlanması, seramik heykelsi nesnelerin irdelenmesi, analitik çözümlemelerin tartışılması, yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Uygulama projesi olarak sanatsal mimari seramik projesi tasarlanması, seramik heykelsi nesne projesi hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak projelendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Mimaride uygulanmak üzere proje detaylarını deneysel olarak hazırlanması, çamur ve sır hazırlama yöntemlerinin deneysel olarak çalışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Projenin modellemesi, biçimsel düşünce oluşturması, projenin malzeme ile görselleştirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Projenin uygulanmasında kullanılacak renk maddelerinin, renkli sırların, reaktif boyaların ve astarların yapım yöntemlerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Boyar madde hazırlama işlemleri, renkli astar araştırma yöntemlerinin laboratuvar ortamında uygulamalı olarak deneme çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Proje uygulamasında kullanılacak sanatsal sırlar ve renk maddelerinin prototip proje parçasında uygulanması ve fırınlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 1050-1100-1150 derece sıcaklıklarda malzemenin ve projenin özgünlüğünün incelenmesi ve yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Projeye uygun sanatsal niteliği olan aydınlatma elemanı tasarlanması ve projenin uygulanacağı yüzeyde projenin aydınlatılma yöntemlerinin araştırılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Işık ve sanatsal proje ilişkisinin gün ışığında ve yapay ışıkta görsel etkisinin incelenmesi ve yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Heykelsi nesnelerde ışık ve aydınlatma yöntemlerinin deneysel olarak incelenmesi, direkt ve endirekt aydınlatma tekniklerinin görsel olarak yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Kurutulan proje uygulamasının 1000 derece sıcaklıkta ilk fırınlamasının yapılması ve fırınlanan uygulamanın renklendirilip tekrar 1050-1000-1200 derece sıcaklıklardan birisi seçilerek son fırınlamanın yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Uygulamanın son durumunun her açıdan değerlendirilmesi ve projenin hikayesinin yazılı olarak anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar