DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil ve Moda Tasarımında Ürün Marka , Stil İlişkisi STA   873 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencileri tekstil ve moda tasarımında ürün marka ve stil ilişkisi konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Marka oluşturmada, tasarlamada, stil oluşturma konusunda moda alanındaki önemine ve rolüne değinir.
Dersin İçeriği
Tekstil ve Moda tasarımı alanında endüstriyel alanda donanımlı ve bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herhangi bir tasarım koleksiyonunu tasarlama ve ürüne dönüştürme becerisine sahip olma
2) Özgün bir şekilde oluşturulan moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak ve marka değeri oluşturmak.
3) Tekstil ve Moda Tasarımında Ürün Marka , Stil İlişkisi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olma
4) Öğrenci marka ve stil alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olacak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilecektir.
5) Öğrenci marka ve stil oluşturma alanındaki kavram ve kuramları anlayabilecek, yorumlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş. Marka ve Stil ilişkisi nedir. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Marka konumlandirma, marka kimligi ve hedefleri araştırması Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
3 Ders kapsamındaki kuramsal tanımlar araştırması sonucunda ürün oluşturma ve bu ürünün marka ismini belirleme becerisini edinme Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
4 Ders kapsamındaki kuramsal tanımlar araştırması sonucunda ürün oluşturma ve bu ürünün stil özelliklerini belirleme becerisini edinme Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden tartışma ve ürün hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Donem sunumlarina hazirlik Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Donem sonu sunumlari Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
7 Dönemin gözden geçirilmesi Dağıtılan not ve dökümanlar üzerinden sunuş için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum Paftaları ve Sunum Yöntemi Ön Hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Tasarım için ön araştırma, konu belirleme, taslak oluşturma Ön Araştırma
10 Tasarım ön hazırlık Ön Araştırma
11 Tasarım ön hazırlık Ön Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
12 Tasarım Süreci Ön Araştırma Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Donem sunumlarina hazirlik Sunum için prova, tasarım sürecini gözden geçirme Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
14 Donem sonu sunumlari Sunum için son hazırlık Soru-Cevap
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Düzeltmeler Soru-Cevap
Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunumlar Tartışma
Proje / Tasarım
Portfolyo
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar