DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sır ve Boya Teknolojisi II STA   870 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sır ve Boya dersi, öğrencinin lisans döneminde almış olduğu bilgi ve becerilerini kullanarak, her yıl belirlenen bir konu ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapabilmesini ve bu araştırmalar doğrultusunda uyguladığı deneysel çalışmaları sunabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Seramik boyalarında kullanılan bütün kimyasal maddelerin özellikleri, yapıları, kullanımını kavrayabilme, kimyasal madde ve seramik bünye ilişkisini anlayabilme, fırınlama süreçlerinde kimyasal bileşiklerin davranışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik boyalarının genel özelliklerini tanır
2) Seramik Boyalarının sır ve Seramik Bünye ilişkisini kavrayabilir
3) Farklı yapılarda Seramik boyalarını hazırlayabilir
4) Seramik boyalarını farklı bünye ve farklı sırlara uygulayabilir
5) Seramik boyalarının sıcaklık ve sırlarla ilişkisini kavrayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seramik boyalarında kullanılan hammaddeler ve özellikleri I Geçiş elementlerin özelliklerini bilerek gelir Anlatım
Tartışma
2 Seramik boyalarında kullanılan hammaddeler ve özellikleri II Geçiş elementlerin özelliklerini bilerek gelir Anlatım
Tartışma
3 Seramik Boyaların bünye üzerinde kullanımı Seramik Boyalarının özelliklerini hazırlanarak gelir Anlatım
Tartışma
4 Seramik boyalarının sır altında kullanımı Seramik bünye, Sır altı ve sır üstü bilgilerini bilerek gelir Anlatım
Tartışma
5 Seramik boyalarının sır içinde kullanımı Seramik bünye, Sır altı ve sır üstü bilgilerini bilerek gelir Anlatım
Tartışma
6 Seramik boyalarının sır üstünde kullanımı Seramik bünye, Sır altı ve sır üstü bilgilerini bilerek gelir Anlatım
Tartışma
7 Seramik boyaların fırınlama süreçleri Fırınlama süreçlerine hazırlıklı gelir Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Seramik boyaların tüm özellikleri sır ve bünyede etkilerini bilerek gelir Yazılı Sınav
9 Seramik Bünye üzerine boya uygulama Seramik Boyaların özelliklerini bilerek gelir Deney / Laboratuvar
10 Seramik sırların türlerine göre boya uygulamaları Seramik Boyaların özelliklerini bilerek gelir Deney / Laboratuvar
11 Seramik sırların türlerine göre boya uygulamaları Seramik Boyaların özelliklerini bilerek gelir Deney / Laboratuvar
12 Seramik Baskı boyaları Seramik Boyaların özelliklerini bilerek gelir Deney / Laboratuvar
13 Hazırlanan boya ve sırların birlikte uygulaması Uygulama için hazırlıklı gelir Deney / Laboratuvar
14 Hazırlanan boya ve sırların birlikte uygulaması Uygulama için hazırlıklı gelir Deney / Laboratuvar
15 Ürün sunumu Ürünü Sunuma hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ürün değerlendirilmesi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar