DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Yüzey Özellikleri ve Korunum Teknikleri STA   867 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstenen özellikleri elde etmek ve mevcut ürünün de işlevliğini geliştirmek için, bir malzeme ya da elemanın özelliklerini, metalürjik, mekanik, kimyasal, fiziksel, manyetik ve elektriksel olarak ya da bir kaplama ilavesi sağlayarak iyileştirme amaçlanmaktadir.
Dersin İçeriği
Derse katılan öğrencinin malzeme yüzey özelliklerini etkileyen faktörler ve malzeme yüzey korunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstenen özellikleri elde etmek ve mevcut ürünün de işlevliğini geliştirmeyi öğrenecektir.
2) Bir malzeme ya da elemanın yüzey özeliklerini, metalürjik, mekanik, kimyasal, fiziksel, manyetik ve elektriksel olarak ya da bir kaplama ilavesi sağlayarak iyileştirmesini bilecektir.
3) Mevcut durumu iyileştirmek ve Ortaya çıkan sorunları asgari seviyeye indirme çabası içerisinde olacaklardır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme yüzey özelliklerinin tanıtılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Malzemelerin sınıflandırılması: Metaller ve alaşımları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Malzemelerin sınıflandırılması: Seramiklar, polimerler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Malzemelerin sınıflandırılması: Kompozitler (malzemeleri bileşimleri), Yarı iletkenler (Silisyum ve germanyum gibi). Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Malzeme yüzey özellikleri - Yüzey hazırlama işlemleri (temizlik, parlatma ve zımparalama). Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Malzeme yüzey özellikleri - Yüzey işlemleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Yüzey analiz yöntemlerinin önemi ve yüzey yapılarındaki farklar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Yüzey analiz yöntemlerinin kullanıldığı alanlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Yüzey malzeme özellikleri - Bünye özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Nano yapılı malzemelerin özellikleri ve hataları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Yüzey morfolojisi, yüzey pürüzsüzlülüğü, yüzey mikroyapısı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Malzemede yüzey kompozisyonu. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Yüzey sertliği ve ısıl işlemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Yüzey gevrekliği, mukavement özelliği. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar