DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biçim Strüktür ve Konstrüksiyon İlişkisi STA   862 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlıkta biçim strüktür ve konstrüksiyon ilişkisi ve buna bağlı yeni tasarım anlayışlarının kavranması ve geliştirilmesıne yönelik çalışmalar yapılacak.
Dersin İçeriği
Biçimin tanımı, Biçimin sınıflandırması . Biçimi belirleyen düşünceler, eğilimler ve teknikler. Biçimsel Analojiler. Heykelsi biçimler. Mimarinin biçimsel benzerlik (form,boyut, iç-dış,strüktür). Cephe biçimlenişi (kapılar, pencereler,bezeme elemanları). Mimarlıkta kültür biçim ilişkisi. Strüktür tanımı, Mimarlıkta strüktür sistemlerinin sınıflandırılması. Geleneksel ve çağdaş strüktürler, Strüktürel mekan kurgusu. Mimarlıkta Strüktürün Tarihsel Gelişimi, Strüktürün tasarıma etkileri. Çağdan strüktür sistemlerinin oluşum nedenleri, Yüzeysel strüktür Sistemleri( uzay kafes sistem, kabuk sistem, Katlanmış plak sistem) . Strüktür ve Mimarlık İlişkisi, Mimarlıkta Strüktür Sorunsalı, 19. ve 20. yüzyılda Strüktür ve Süsleme İlişkisine Yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biçim strüktür ilişkisini anlayabilecekler
2) Biçim ve strüktüre bağlı akımlar ve kavramları ayırt edebilecekler
3) Biçim ve strüktür alanında çalışma yapmış mimarları tanıyabilecekler
4) Analyze and interpret pioneering works related to form and structure
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş. Çalışma programının tanıtılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Biçimin tanımı, Biçimin sınıflandırması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Biçimi belirleyen düşünceler, eğilimler ve teknikler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Biçimsel Analojiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Heykelsi biçimler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Mimarlıta biçimsel benzerlik. (form,boyut, iç-dış,strüktür) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Cephe biçimlenişi. (kapılar, pencereler,bezeme elemanları) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Mimarlıkta kültür biçim ilişkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Strüktür tanımı, Mimarlıkta strüktür sistemlerinin sınıflandırılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Geleneksel ve çağdaş strüktürler, Strüktürel mekan kurgusu. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Mimarlıkta Strüktürün Tarihsel Gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Çağdan strüktür sistemlerinin oluşum nedenleri, Strüktürün tasarıma etkileri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Yüzeysel strüktür Sistemleri. ( uzay kafes sistem, kabuk sistem, Katlanmış plak sistem) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Mimarlıkta Strüktür Sorunsalı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar