DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Moda İllüstrasyon Teknikleri Atölye STA   860 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İllüstarsyon deneyimleri ve araştırmaları sırasında yorumlama ve kompozisyon oluşturma edimi ile kişisel yorum ve üslup arayışlarını da dikkate alarak tasarımcı kişiliklerinin- kişiye özel illüstratif tarzın oluşmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Çağdaş moda illüstrasyonlarında kullanılan- kullanılabilinecek yeni malzeme arayışları, farklı illüstrasyon teknikleri ve malzemeleri ile problemin çözümüne dönük araştırma yapmayı içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat-tasarım ve moda kavramlarının ilişkisini açıklayabilme
2) Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak
3) Çağdaş estetik anlayış içinde, Stlize edilmiş insan figürü üstünde tasarımlarını illüstüre edebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağlar boyunca güzellik anlayışı ve illüstrasyona yansımaları - figürde tarihsel orantı kuralları literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Moda illüstrasyonu alanında dikkat çeken ilk illüstratörler; Paul Poiret, Lepape, Erte, Fortuny, Paquin, Doucet, Doeuilette literatür taraması
3 Sanat Akımlarının Moda İllüstrasyonlarına Etkisi literatür taraması
4 Moda İllüstrasyonlarında Kullanılan Malzeme ve Teknikler Malzeme araştırmaları
5 Dijital gelişmeler ve sanatsal ifade biçimleri literatür taraması
6 Stil tasvirleri eskiz çalışmalar
7 Güncel Moda İllüstrasyonu araştırmaları literatür taraması ve Malzeme araştırmaları
8 Ara Sınav Ara sınav
9 kumaş işleme ve kalıp çizimleri eskiz çalışmalar
10 moda tasarımı için sunum Malzeme araştırmaları, sunum hazırlıkları
11 Sanatsal teknikler eskiz çalışmalar
12 Çağdaş moda illüstrasyonlarında kullanılan malzeme ve tekniklerle uygulama çalışmaları... eskiz çalışmalar
13 Çağdaş moda illüstrasyonlarında kullanılan malzeme ve tekniklerle uygulama çalışmaları... eskiz çalışmalar
14 Çağdaş moda illüstratörlerinin deneyimleri Malzeme araştırmaları, sunum hazırlıkları
15 illüstrasyonlarla portfolyo oluşturma sunum hazırlıkları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar