DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüzyıllık Süreçte Giysi Tasarımı Eğilimleri STA   859 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüzde tekstil ve giysi tasarımcılarının stil yaratma, marka oluşturma ve popüler moda eğilimleri içerisinde var olabilme çabalarını tartışma, çağdaş çözüm önerileri sunma. Başarılı çağdaş modacıların giysi tasarımları eğilimleri hakkında araştırmalar yapmak ve böylece öğrencilerin alan hakkında vizyonlarını genişletmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Tasarım okulları ve dönemleri etkileyen tasarımcılar; farklı kültürlerde renk, desen, stil ve gereksinimler. Tekstil ve giyim tarzlarının etik yansımaları, sosyal olayları yönlendiren politik, ekonomik, psikolojik faktörler ve sanatsal olayların tasarım eğilimlerine etkisi. Bilim ve teknolojinin sanat üzerindeki etkileri, gelişen teknoloji, dijital sanal ortam, hızlı iletişim kaynakları ve küreselleşmenin 20. ve 21. yüzyılda tekstil ve giyim tasarımlarına etkileri. Klasik ve modern tasarım trendlerini yeni bir yüzyılda araştırmak ve sorgulamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geçmişten günümüze, moda eğilimlerinin sektörel etkilerini araştırabilme
2) Renk, doku, malzeme ve teknolojik gelişmelerin güncel trendlere yansımasını tespit edebilme
3) Giyim stillerini ve biçimlerini etkileyen tarihsel süreçleri kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım eğilimlerini belirleyen faktörler, Giysi- kültür, giysi-moda ilişkisi. Moda ticaretinde öngörme ve geleceği yönlendirmeye yönelik dinamikler ve uygulamalar. internet araştırması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Moda Kavramı ve Yayılma Alanı... Moda Oluşturma ve Benimseme Süreci. konu ile ilgili literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
3 Moda yaratma sürecini etkileyen bireysel ve çevresel etmenler konu ile ilgili literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Bir Moda-Ürünün Yaşam Dönemi, Hızlı Moda (Fast Fashion), Son Moda (Fad Fashion), Modanın Benimsenme Süreci konu ile ilgili literatür taraması
5 Tekstil ve giyim stillerinin etnik yansımaları, toplumsal olaylara yön veren politik, ekonomik, psikolojik etmenler ve sanatsal olayların tasarım eğilimleri üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. konu ile ilgili literatür taraması
6 20.y.yda dönemleri etkileyen tasarım ekolleri ve tasarımcılar; renk, desen, tarz ve gereksinimlerin farklı kültürlerde irdelenmesi konu ile ilgili literatür taraması
7 20. ve 21. yy. da bilim ve teknolojinin sanata katkısı, gelişen teknoloji, dijital sanal ortam, hızlı iletişim kaynakları ile güçlenen küreselleşmenin tekstil ve giysi tasarımlarına etkileri. konu ile ilgili literatür taraması
8 Ara Sınav Ödev
9 20. ve 21. yy. da bilim ve teknolojinin sanata katkısı, gelişen teknoloji, dijital sanal ortam, hızlı iletişim kaynakları ile güçlenen küreselleşmenin tekstil ve giysi tasarımlarına etkileri. konu ile ilgili literatür taraması
10 Yeni bir yüzyıla girerken klasik ve modern tasarım eğilimlerinin araştırılması ve sorgulanması. konu ile ilgili literatür taraması
11 21.y.y da dönemleri etkileyen tasarım ekolleri ve tasarımcıların renk, desen ve stillerinin incelenmesi. konu ile ilgili literatür taraması
12 Başarılı çağdaş modacıların giysi tasarımları eğilimlerinin incelenmesi konu ile ilgili literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Başarılı çağdaş modacıların giysi tasarımları eğilimlerinin incelenmesi konu ile ilgili literatür taraması
14 Günümüzde tekstil ve giysi tasarımcılarının stil yaratma, marka oluşturma ve popüler moda eğilimleri içerisinde var olabilme çabalarını tartışma, çağdaş çözüm önerileri sunma. konu ile ilgili literatür taraması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
15 Günümüzde tekstil ve giyim tasarımcılarının stil yaratma, marka yaratma ve popüler moda trendlerini sunma çabalarının tartışılmasında, çağdaş çözümler sunmak. konu ile ilgili literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar