DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Tasarım Etkenleri ve Analizi II STA   858 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mekan Tasarımını etkileyen unsurları belirleyebilmek ve bu etkenleri bir çalışma alanı üzerinden analizi yapılarak sentezleyebilmek
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinin işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerinin işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda analizi ve araştırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2) Mimari ve İç mimari ölçekte tasarım konusunda analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme yetkinliği
3) İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme,
4) veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı , kapsamı, yöntemi ve değerlendirme biçimi hakkında bilgi -- Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Konu önerileri Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Konu önerilerinin değerlendirilmesi Kaynak taraması Tartışma
Ödev
4 Konu önerilerinin değerlendirilmesi 2 Kaynak taraması Tartışma
Ödev
5 Seçilen konularla ilgili kaynakların değerlendirilmesi ve içerik oluşturulması Kaynak taraması Tartışma
Ödev
6 Seçilen konularla ilgili kaynakların değerlendirilmesi ve içerik oluşturulması 2 Kaynak taraması Tartışma
Ödev
7 Seçilen konularla ilgili kaynakların değerlendirilmesi ve içerik oluşturulması 3 Kaynak taraması
8 Ara Sınav Rapor teslimi Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
9 Çalışma alanının belirlenmesi Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
10 Seçilen çalışma alanının tartışılması Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme
11 Seçilen çalışma alanının tartışılması 2 Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
12 bulguların tartışılması Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
13 bulguların tartışılması 2 Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
14 Bulguların tartışılması ve öneriler Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
15 Bulguların tartışılması ve öneriler 2 Kaynak taraması ve çalışma alanı değerlendirme Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar