DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kadın Sanatı II STA   856 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk uygarlıklardan itibaren kadın sanatçıların sanat alanında var olmak için verdiği mücadelenin incelenmesi
Dersin İçeriği
Bu ders, kadın sanatçıların sanat alında var olma süreçleri, eğitimleri ve erkek egemen sanat alanındaki mücadeleleri ve başyapıtlarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihinin cinslere atfettiği değeri bilir
2) Sanat tarihindeki önemli kadın sanatçıları ve eserlerini bilir
3) Feminist yaklaşımın temel ilkelerini ve sorularını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve alanın kaynaklarının belirlenmesi Kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İlk uygarlıklarda sanatçı algısı ve kadın sanatçı örnekleri İlgili makalelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Orta Çağ'da sanatçı algısı, sanatçı eğitimi ve kadınların sanat alanındaki rölü İlgili makalelerin incelenmesi
4 İtalyan Rönesansı sanat eserlerinde ve sanat alanında kadınların konumunun tartışılması. İlgi kaynakların gözden geçirilmesi ve ders notunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Women painters in Northern Europe Ders notlarının ve slayt sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 17. ve 18. yüzyıllarda kadın sanatçıların sanat alanında var olma mücadelesi Konuya ilişkin kaynakların gözden geçirilmesi ve ders notunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sanatta matronaj örneklerinin incelenmesi Literatür incelemesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması Yazılı Sınav
Ödev
9 19. yüzyılda kadın sanatçıların sanat alanında var olma mücadelesi ve feminist hareketler Ders notlarının ve slayt sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 20. yüzyılın ilk yarısında kadın sanatçılar İlgili kaynakların incelenmesi, ders notlarının ve slayt sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İkinci dalga feminizm ve feminist sanat olgusunun incelenmesi Ders notlarının ve slayt sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkiye'de kadınların sosyal yaşamındaki ve konumundaki değişimler ve sana alanında var olma süreçleri İlgili makale ve kitapların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Üçüncü dalga feminist hareketler ve sanatta etkileri İlgili makale ve kitapların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Öğrenci araştırmalarının tartışılması Literatürün incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
15 Öğrenci araştırmalarının tartışılması Literatürün incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorularının incelenmesi Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar