DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Seramikleri II STA   852 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık gereçleri üretiminde tasarım ve üretim teknolojilerindeki sorunların öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Yapıda kullanılan vitrifiye sağlık gereçlerinin fizikokimyasının ve mikromorfolojisinin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vitrifiye ürünlerde tasarım teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeyi öğrenecek
2) Sağlık gereçleri sektöründe robotik teknoloji kullanım düzeyini öğrenecek
3) Sağlık gereçlerindeki ulusal ve uluslararası standartları öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapıda kullanılan vitrifiye sağlık gereçlerinin tanıtılması, özelliklerinin fiziksel, kimyasal ve mikromorfolojik olarak anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Dünyadaki vitrifiye sağlık ürünleri üretimi ile ülkemizdeki sağlık gereçleri üretimin karşılaştırılması, kullanım alışkanlıklarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Ülkemizde üretilen sağlık gereçlerinin tasarımında ve üretim teknolojilerindeki sorunların tartışılması, arz-talep durumları ve pazar payının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Ülkemiz hammadde potansiyelinin irdelenmesi, döküm kili potansiyeli, vitrifiye endüstrisi, döküm kili gereksinim boyutlarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Vitrifiye ürünlerde tasarım sorunları, teknoloji kullanımı ve dijitalleşme ile robotik teknoloji kullanımı boyutlarının incelenmesi ve yeni gelişmelerin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Sağlık gereçleri standartları, karşılaştırmalarla sektörün durumunun incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Standartları karşılayabilecek sağlık gereçleri hammadde hazırlama, döküm çamuru hazırlama, sır ve diğer kaplama malzemeleri hazırlama proseslerinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Sağlık gereçleri çamurlarının jeolojik özellikleri, döküm kalıpları ile ilişkilerinin üretilebilirliğinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Sağlık gereçlerinin fırınlanma teknolojilerinin incelenmesi, çamurda oluşan fizikokimyasal değişimleri anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Sağlık gereçlerinin camsı tabaka ile olan fizikokimyasal ilişkisi, yüzey sertliği, gözenek ve sır yapısındaki değişimin dönüşümün anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Sağlık gereçleri üretiminde uygulanan testler ve kalite kontrol yöntemlerinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Nanoteknolojik kaplama malzemeleri, yeni geliştirilen nano malzemeler, antibakteriyel yüzey oluşturan nano malzemelerin tanıtımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Gümüş iyon teknolojisi ile sağlık gereci ilişkisinin incelenmesi, engelli bireyler için sağlık gereci tasarımlarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Engelli birey klozet tasarımlarının incelenmesi, yaşamı kolaylaştıran çözümlerin tanıtımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar