DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Seramikleri I STA   851 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapıda kullanılan kaplama malzemelerin ve vitrifiye ürünlerin farklılıklarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Yapıda kullanılan seramiklerin çeşitleri ve türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı seramikleri olarak tuğla ve kiremit endüstrisini tanımak
2) Kaplama malzemeleri endüstrisini ve teknolojilerini öğrenmek
3) Sağlık gereçleri endüstrisini ve üretim biçimini öğrenmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapıda kullanılan seramik ve vitrifiye ürünlerin tanıtılması, kaplama malzemeleri ile vitrifiye ürünlerin özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Dünyada yapı seramik üretimi, Türkiye'de yapı seramikleri üretiminin karşılaştırılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Türkiye'de yapı seramikleri üretimi, tasarımı ve pazarlamasındaki sorunlar, arz ve talep durumlarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Ülkemizde inşaat tuğlası ve dekoratif tuğla üretimi teknolojilerinin tanıtımı, tasarım sorunlarının araştırılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Çatı kiremitleri ve baca seramikleri üretimi, kullanımı, tasarımı ve üretim sorunlarının tartışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Hammadde ve tuğla-kiremit üretimi ilişkisi, ülkemizdeki hammadde alanlarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Tuğla ve kiremit üretiminde tasarım ve teknolojik yeni yaklaşımların incelenmesi, üretim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Kaplama malzemelerinin çeşitleri ve teknik özelliklerin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Gözenekli kaplama malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile mikroyapı özelliklerinin açıklanması ve incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Gözeneksiz kaplama malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile mikroyapı özelliklerinin açıklanması ve incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Gözenekli ve gözeneksiz kaplama malzemelerinin mimaride kullanım alanları ve kullanım yöntemlerinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Sırlı-dekorlu ve sırsız kaplama malzemelerinin dış mekanlarda kullanım yöntemleri ve montaj sistemlerinin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Özel tasarımlı kaplama seramiklerinin tanıtılması ve örneklendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Özel tasarımlı kaplama seramiklerinin tanıtılması ve örneklendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar