DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlklimsel Etkenlere Bağlı Yer Seçimi ve Bina Biçimi Belirleme Kriterleri STA   850 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerleşme yeri seçiminin ve yerleşmede kullanılabilecek iklime uyumlu bina biçimlerinin örneklerle tanıtılması ve lisansüstü öğrencilerine tasarımlarında yeni yaklaşımlar geliştirebilmek için temel hazırlayan bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Yerleşme aşamasından başlayarak iklimsel açıdan enerji tasarrufunun sağlanması, yerleşme nedeni ile oluşabilecek hava kirliliğinin azaltılabilmesi için farklı iklim bölgelerine göre değişen iklimsel parametreleri göz önünde bulunduran, sürdürülebilir ve konforlu bir yapma çevrenin tasarlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihsel süreçteki yerleşimlerden başlayarak günümüze kadar, iklim faktörünün yarttığı etkiler ve fiziksel yerleşme yoğunluğu incelemesini öğrenecekler.
2) İklim ve yerleşmenin, birbirlerinden bağımsız ele alınıp tasarlanması gerektiğini bilecekler.
3) Binalarda iklimsel ve fiziksel etmenlerin iklim - bina ilişkisi açısından irdelenmesini öğrenecekler.
4) iklim bölgelerinin özelliklerine göre tasarlanması gereken bina yerleşme yoğunluğuna bağlı olarak, iklim bölgelerinin özellikleri ve iklim bölgelerindeki yerleşimler hakkında bilgiler edinecekler.
5) İklim faktörüne bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel yerleşme yoğunluğunun oluşturduğu sonuçlar, yapılması gerekenleri bilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklim tanımı ve terminolojisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 İklimin sınıflandırılması: Makroiklim, mesoiklim, mikroiklim. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 İklim elemanları: Sıcaklık, radyasyon, rutubet (nem), rüzgar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Yeryüzündeki başlıca iklim çeşitleri: a) Sıcak iklimler b) Orta kuşak iklimler, görüldüğü yerler, özellikleri ve bitki örtüsü. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Binanın tarihsel süreç içinde fonksiyonel gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Bina çeşitliliği hakkında bilgi. Kullanım Amaçlarına Göre (Fonksiyonlarına göre), İnşa Sistemine Göre. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Binalarda Fiziksel Çevresel Etmenler, Yapma Çevreye İlişkin Tasarım Parametreleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Arazi Seçimindeki Kriterler, Planlama Öncesi Yapılması Gereken İklim Araştırmaları İklim Araştırması Sonuçlarının Uygulamaya Dönüştürülmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Klimatolojinin Konusu ve Amacı; Klimatoloji ve Meteoroloji, Binaların Klimatolojik Korunması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Biyoklimatik Grafik: En Sıcak ve En Az Sıcak Devre Tayini, Sol-Air Yönlendirme, Yer Seçimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 İnsan yaşamı ve barınağının (konutunun) tarihsel süreç içindeki gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Binaların (Konutların) iklime adaptasyonu. Bina (Konut) tasarımının iklimle dengelenmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 İklim Bölgelerinin Özelliklerine Göre Tasarlanması Gereken Konut Alanlarında Yerleşme Yogunlugunun Belirlenmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 İklim Bölgelerinin Özellikleri. İklim Bölgelerindeki Yerleşimlerdeki İlkeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar