DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarımda Modelleme Teknikleri STA   849 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel tasarımda ürün oluşturabilme sürecinde biçim alan ve aldığı biçimi koruyan malzemelerin öğrenilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Tasarım sürecinde oluşturulan düşüncenin herhangi bir malzeme ile üç boyutlu modellemesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Düşüncesini üç boyutlu olarak modelleyebilecek
2) Endüstriyel seramik tasarımında biçim araştırabilecek
3) Üç boyutlu modelleme malzemelerini öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım sürecinde oluşturulan düşüncenin, herhangi bir malzeme ile üç boyutlu model yapım tekniklerinin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Modelleme malzemelerinin tanıtılması, doğal malzemeler ve yapay malzemeler arasındaki farklılıkların anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Biçim alan ve aldığı biçimi koruyan malzemeler, kesilen, tesfiye edilen, mekanik işlemler uygulanabilen malzemeler ve üstünlükleri, zayıf yönlerinin incelenmesi ve anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Seramik endüstrisinde yaygın kullanımı olan malzemelerin incelenmesi, açık, kil ve diğer model yapım araçlarının tanıtımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Bilişim teknolojisinin günümüzde modelleme yapımında kullanımı, modelleme yapılan CNC gibi makinelerin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Modelleme malzemelerine göre geliştirilmiş, ahşap, metal, plastik, strafor, alçı gibi malzemeleri işleyebilen teknolojilerin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Yatay ve dikey çalışabilen CNC makineleri ve modelleme kapasitelerinin incelenmesi, seramik endüstrisinde kullanılan makinelerin tanıtımı ve anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Sofra eşyası tasarımlarının modelleme teknikleri ve kullanılan yöntem ve teknolojilerin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Sağlık gereçleri tasarımında modelleme teknikleri ve kullanılan yöntem ve teknolojilerinin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 CAD-CAM programları ile SolidWorks programlarının model yapımındaki etkileri ve modellemeye katkılarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Bilgisayar destekli modelleme ile yapılan modellemenin üretim kalıbının tasarlanması ve modellemenin yapım tekniklerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Kalıp modeli ile çoğaltım kalıpları arasındaki üretim yöntem ve ilişkilerinin incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Seramik endüstrisindeki dijitalleşmenin üretim boyutundaki katkılarının incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Yakın gelecekte ve orta vadede seramik sektöründeki modelleme teknolojilerindeki olabilecek gelişmelerin anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar