DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giydirme Cephe Sistemleri STA   848 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Giydirme cephe sistemlerini tanıtmak, bu sistemlerin tasarım ve uygulama ilkeleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Dış duvar kavramı ve gelişimi, giydirme cephe kavramı, giydirme cephelerin mimarideki yeri ve önemi, giydirme cephelerin tarihsel gelişimi. Giydirme cephelerin sınıflandırılması. Ağır giydirme cepheler, hafif giydirme cepheler, Giydirme cephelerde kullanılan malzemeler, bileşenler, bağ-lantı ögeleri vb. Cephe sistemlerinin uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş mimari tasarıma uygunluğu anlamak için örnek projeler üretecekler.
2) Cephe sistemlerinin prenseplerini ve detaylarını açıklayabilecek ve detaylarını çizebilecektir.
3) Tasarım ve yapım aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dış duvar kavramı ve gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
2 Giydirme cephe kavramı Giydirme cephelerin mimarideki yeri ve önemi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
3 Giydirme cephelerin tarihsel gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
4 Giydirme cephelerin sınıflandırılması. Ağır ve hafif giydirme cepheler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 Metal çerçeveli cam giydirme cepheler, sınıflandırılması, türleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
6 Giydirme cephelerde kullanılan malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 Giydirme cephelerde kullanılan bileşenler, bağlantı ögeleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Çubuk (stick) sistem, düşey ve yatay taşıyıcılı ünite sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
10 Ünite sistem, panel sistem, kolon ve parapet kaplamalı sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 Baskı profilli sistem (Kapaklı sistem). Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 Taşıyıcı macunlu sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 Karma sistem ve panel sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
14 Cephe sistemlerinin uygulanması Tasarım ve yapım aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
15 Uygulama örnekleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar