DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapıda Akustik STA   844 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mimarlıkta mekanların sessel ve işitsel açılardan donanımına yönelik olarak öğrencinin çeşitli mekanların akustik konforunun sağlaması yönünde öğrenciye bilgi ve görüş kazandırılması.
Dersin İçeriği
İç mimarlık uygulamalarında akustik konusunda malzeme, detaylama, uygulama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli fonksiyonlardaki iç mekanlarda tasarım aşamasından başlayarak, mekan formlarının belirlenmesini öğrenirler.
2) Duvar, döşeme ve tavanlarda ses yayılımı, yansıması, yutulması konularında etkin çözümler üretirler.
3) Mekanlarda akustik konforun incelemesini öğrenirler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Mekan-Akustik ilişkisi, tanımlar, temel kavramlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Sesin tanımı ve fiziksel özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Sesin tanımı ve fiziksel özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Ses-malzeme-yüzey ilişkisi: Geçme, yutulma, yansıma. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Akustik elemanlar, ses geçişi ve yansıması kontrolünde kullanılan malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Akustik elemanlar, ses geçişi ve yansıması kontrolünde kullanılan malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Fonksiyon ve geometrilerin açıklanması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Hacim akustiğine giriş. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Mekan akustiğini etkileyen faktörler, reverberasyon. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Hacim akustiği, küçük büyüklükteki mekanlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Hacim akustiği, orta büyüklükteki mekanlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Hacim akustiği, büyük mekan ve salanlor. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Hacim akustiği, seslendirme amaçlı özel mekan tiplerine göre akustik konforun incelenmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 İlgili standart ve yönetmelikler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar