DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sergileme Tasarımı STA   842 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarımın uygulama alanlarına daha geniş bir çerçeveden bakabilmek.
2) Senaryo temelli iletişim tasarımı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
3) Yoğun bir içeriği düzenleyip kullanılır hale getirebilmek
4) Grafik tasarım dilini kullanarak senaryo sürecini yönetebilmek
5) Arayüz ve stratejik tasarım arasındaki uyumu yönetebilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Senaryo Temelli Tasarım Kaynak İnceleme Anlatım
2 Sergileme Tasarımına Giriş Müzeler, Sergilemeler Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
3 Proje 01: Kısa Süreli Sergileme Tasarımı ve Konu Seçimi, Bilgi Toplama ve Derleme Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
4 Proje 01-İçerik Görselleştirme Eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje 01-Sunuş Uyarlamaları ve Kritik Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Proje 01-Sunuş Uyarlamaları ve Kritik Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Proje 01-Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
9 Proje 02: Kalıcı Sergileme Tasarımı ve Konu Seçimi, Bilgi Toplama ve Derleme Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 02-Bilgi Toplama ve Derleme Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Proje 02-Senaryo İçeriği oluşturma ve Arayüz Senkronizasyonu Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Proje 02-Eskizlemeler ve Görsellerin İnşası Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Proje 02-Mekan Üzerinde Yerleşim ve Arayüz Çalışması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Proje 02-Mekan Üzerinde Yerleşim ve Arayüz Çalışması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlıkları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar