DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hareketli Görüntü Tasarımı STA   838 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinopsisten storyboarda kadar olan süreçte bir fikri metne; metni görsele dönüştürme pratiği kazanılır.
2) Bilgisayar ortamında konsept illustrasyonları ve grafik tasarımlar oluşturabilir.
3) Hazır görselleri animasyon programlarına aktarabilir.
4) Tasarımlarını 2 ve 3 boyutlu ortamlarda hareketlendirebilir.
5) Oluşturulan animasyonlara ses ve özel efektler ekleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem projelerinin işleyişi üzerine bilgilenme Örnek Uygulama Araştırma
2 Tasarım fikirleri hakkında genel değerlendirme ve beyin fırtınası Araştırma, Soru-Cevap
3 Storyboard ve Tretmanların oluşturulması Eskiz Çalışmaları
4 Eskiz Çalışmaları Eskiz Çalışmaları
5 Eskiz Çalışmaları Eskiz Çalışmaları
6 Eskiz Çalışmaları Eskiz Çalışmaları
7 Adobe After Effects Programına Aktarımı Eskiz Çalışmaları
8 Ara Sınav Sunum Hazırlıkları
9 Adobe After Effects Programına Aktarımı Tasarım Çalışmaları
10 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
11 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
12 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
13 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
14 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
15 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar