DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgilendirme Tasarımı STA   837 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ham verilerden oluşan istatistiklerin, tüm ilgili kullanıcılar tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve anlaşılmasını sağlayacak şekilde görselleştirmeler yapmaktır.
Dersin İçeriği
Açık ve kapalı alanlarda, baskı tabanlı, dijital tabanlı ya da üç boyutlu araçlara dayalı bilgilendirme sistemlerinin planlamasını, tasarımını ve üretimini ele alır, Kullanma kılavuzları, trafik işaretleri, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemler, uyarı levhaları, haritalar, şehir planları bu dersin başlıca konularıdır. Kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yoluyla, başta çevresel tasarım olmak üzere tüm ağırlıklı atölyelere destek sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgilendirme Tasarımı ve Grafik Tasarım bağlamında Veri kavramının önemini bilmesi.
2) Anlaşılırlık üzerine detaylı çalışmalar üretebilmesi
3) Verilerle içerik arasındaki bağlantıyı kurabilmesi.
4) Görsel hiyerarşide işlevin önemi hakkında bilgi sahibi olması
5) Bilgilendirme tasarımındaki çalışma disiplininin farkına varması.
6) Tasarımın temel ilkelerinden görselleştirme sürecinde yararlanabilmesi.
7) Yüksek plastik kalitesine ve düzeyine sahip tasarımlar üretebilmesi.
8) Anlaşılırlık üzerine detaylı çalışmalar üretebilmesi.
9) İlgili alanda araştırma yapabilir ve buradaki verileri kullanabilmesi.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgilendirme Tasarımı Tarihsel Gelişim, Türler Kaynak inceleme Anlatım
2 İstatistiksel Grafiklere Giriş İstatistik Okuma Çalışması Örnek Uygulama İnceleme Anlatım
3 Proje 01: Verilen İstatistiklerin Görselleştirilmesi Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
4 Proje 01-İçerik Görselleştirme Eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje 01: Görselleştirme Eskizlemelerine Devam Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Proje 01: Görselleştirme Eskizlemelerine Devam Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Proje 01: Sunum, Kritik ve Yeni Konu Hakkında bilgi verilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Proje 02: İstatistiki verilerin görselleştirilmesi, Veri Toplama Araştırma, Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 02: Görselleştirme Eskizleri Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Proje 02: Görselleştirme Çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Proje 02: Sunum, Kritik ve Yeni Konu Hakkında bilgi verilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Proje 03: Görsel Yol Tarifi, Verilerin Toplanması Araştırma, Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Proje 03: Görselleştirme Eskizleri Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Proje 03: Görselleştirme Çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar