DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Atölye I STA   835 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik Tasarım sorunlarından anlar ve çözüm yollarını bilir.
2) Araştırma yöntemlerini bilir.
3) Grafik Tasarım alanında seçenekli proje önerileri geliştirebilir.
4) Estetik olanın seçimini yapabilir.
5) Profesyonel ve özgün grafik tasarım çalışmaları yapabilir.
6) Grafik Tasarım süreçlerini ve üretme-çoğaltma yöntemlerini bilir.
7) Grafik Tasarımın uygulama alanlarından en az birisi konusunda yeterli olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Projelerinin kapsamı ve önemini tartışma, eskiz geliştirme. Örnek Uygulama Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Projeler için eskiz geliştirmeye devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Eskizlerden proje olarak uygulanacaklar belirlenir ve tanıtım stratejileri geliştirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Strateji geliştirme çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Belirlenen strateji doğrultusunda tasarım çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Alınan eleştiriler doğrultusunda projenin eksikleri yeniden gözden geçirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Tasarım Projesini strateji dahilinde yeni çalışmalarla güçlendirilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar