DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Sanatları II STA   828 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
farklı tekstil tekniklerinin birarada kullanılması ve yorumlanması
Dersin İçeriği
Çeşitli tekstil tekniklerini kullanarak 2 boyutlu ya da üç boyutlu sanat çalışması yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) tekstil sanatında kullanılan malzemeleri plastik özellikleri ile tanıma
2) tekstil sanatında kullanılan teknikleri yorumlama
3) Sanat çalışması oluşturma ve sergileme yöntemi geliştirme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konularının belirlenmesi. Kaynak Taraması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Batik Kaynak Taraması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Batik Araştırma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Batik konsept belirleme Bireysel Çalışma
Ödev
5 ikat eskiz görsel seçimi Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 ikat uygulama çizim Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 ikat weaving eskiz Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınav Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Shibori analiz Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Shibori Araştırma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 Shibori Araştırma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 yüzey tasarımı Araştırma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 yüzey tasarımı Araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 yüzey tasarımı Araştırma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 yüzey tasarımı Araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar