DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Sanatları I STA   827 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilin iki boyuttan üç boyuta zanaat ve sanat eksenlerinde özümsenmesi ve çağdaş sanatlar içindeki yeri ve öneminin anlaşılması
Dersin İçeriği
Zanaattan sanata tekstilin kültürel bir miras olarak ele alınması ve tekstilin plastik sanatlar içinde yer alış sürecinin ele alınarak günümüz sanatçılarına uzanacak biçimde incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil sanatının kapsamı hakkında bilgi edinme.
2) Tapestry ve dokuma nın plastik sanatlardaki yeri ve öneminin anlaşılması
3) Magdelana Abakonowicz, Olda de Amaral'ın tekstilde ifade biçimleri hakkında bilgi edinir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil sanatının açıklanması, tekstil sanatı hakkında genel bilgiler verilmesi, araştırma konularının belirlenmesi araştırma Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Arts and Crafts ve Bauhaus da tapestry geleneği araştırma
3 1950 sonrası lif sanatı araştırma
4 Jean Lurçat ve Lozan Bienali araştırma
5 Studio craft hareketi araştırma
6 Heykelsi tekstiller araştırma
7 yüzey tasarım hareketleri araştırma
8 Ara Sınav araştırma
9 Konu araştırmaları araştırma
10 Konu araştırmaları araştırma
11 Konu araştırmaları araştırma
12 Konu araştırmaları araştırma
13 Konu araştırmaları araştırma
14 Konu araştırmaları araştırma
15 Konu araştırmaları araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar