DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri STA   822 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramik malzemelerin üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Seramik tozlar: Tanımlama, özellikler, gereksinimler; Seramik hammaddeleri: Yaygın hammaddeler, özel organik kimyasallar; Öğütme: öğütme ekipmanları ve performansları; Granülasyon: püskürtmeli kurutma; tozların paketlenmesi; Killerin Deflokulasyonu; Reolojik özellikler ve ölçümü; Şekillendirme metotları, Kurutma; sinterleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik üretim süreçleri, seramik hammaddelerin etkisi (toz), özelliklerini ve üretim yöntemlerini yorumlar.
2) Seramik Malzemelerin üretiminde kullanılan hammaddeleri ve endüstriyel mineralleri tanır.
3) Seramik çamurlarının öğütme ve granül parametrelerini değerlendirir.
4) Seramik süspansiyonların kararlılığını etkileyen parametreleri ve mekanizmaları yorumlar.
5) Üretimde reolojik özellikler ve önemini tanımlar.
6) Tüm sinterleme yöntemlerinde sinterleme ve mikroyapı gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
7) Pişirim sırasında oluşan reaksiyonları ve pişirim hatalarını değerlendirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Giriş. Seramik Teknolojisi Tarihi, Seramik üretiminde bilimin yeri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Endüstriyel Seramiklerin üretim süreçleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Başlangıç malzemesinden son ürüne kadar olası farklı üretim süreçleri. Proses değişkenleri ile son ürün arasında korelasyon. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hammaddeler ve Endüstriyel mineraller. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Seramik malzemelerin teknik ve karakteristik özellikleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hammaddede parçacık boyutu ve şeklinin üretim sürecinde önemi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Seramik malzemelerde yoğunluk, por yapısı ve spesifik yüzey alanı. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
9 Satüre edilmiş sistemlerin reolojisi: Deflokülant ve Koagulantlar. Süspansiyon ve çamurların viskozitesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hammaddelerin öğütülmesi, Öğütme performansının ürün üzerindeki etkileri ve öğütme hataları, kontrol yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Seramik malzemelerde şekillendirme hataları ve kontrol yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kurutmanın önemi. Kurutma küçülmesi ve Kurutma Hataları. Kontrol Yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Seramik malzemelerin fırınlanması. Sinterleme prosesleri. Fırınlama hataları. Kontrol yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Proje Sunumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Sunumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar