DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Malzemeler ve Teknolojik Gelişmeler STA   821 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramiğin malzeme olarak kullanımı, diğer disiplinlerle ilişkisi, Seramik Malzemelerin sınıflandırılması ve son dönemlerde bu alandaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi.
Dersin İçeriği
Seramik ürünlerinin üretimi ve kullanımı ile ilgili malzeme gereksinimleri analiz edebilme, farklı uygulamalar, çeşitli koşullar altında seramik malzemelerin gelişimi, özellikleri ve davranışları. Üstün bir Malzeme Olan Seramiğin Teknik Yönlerinin Araştırılması, İnsan Fonksiyonu ve Duyularına Uygunluğunun İncelenmesi ve Son Dönem Teknolojik Gelişmelerin İrdelenmesi. Seramik Malzemelerin Sınıflandırılması: Geleneksel Seramikler ve İleri Teknoloji Seramikleri. Ürün tasarımında Malzeme Seçimi ve Seramik Malzemelerin Özellikleri: Kimyasal ve Fiziksel Özellikler. Seramik Endüstrisinde Son Dönem Gelişmeler. Seramiğin Malzeme Olarak Diğer Disiplinlerle İlişkisi ve Bunun Son Üründeki Yansımaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) .Seramik malzemeleri sınıflandırabilecektir
2) Seramiğin teknik yönlerini araştırır.
3) Ürün tasarımında malzeme seçiminin önemini kavrar.
4) Seramik endüstrisinde son dönem gelişmeleri takip edebilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Giriş. Üstün bir Malzeme Olan Seramiğin Teknik Yönlerinin Araştırılması, İnsan Fonksiyonu ve Duyularına Uygunluğunun İnceler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Seramik Malzemelerin Sınıflandırılması: Geleneksel Seramikler ve İleri Teknoloji Seramikleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ürün tasarımında Malzeme Seçimi ve Seramik Malzemelerin Özellikleri: Kimyasal ve Fiziksel Özellikler. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Seramik Endüstrisinde Son Dönem Gelişmeler. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Seramiğin Malzeme Olarak Diğer Disiplinlerle İlişkisi ve Bunun Son Üründeki Yansımaları. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kaplama Malzemelerinde Son Dönem Gelişmeler: Kale/Sinterflex ve İnci Görünümlü Karo örneği. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kaplama Malzemelerinde Son Dönem Gelişmeler: Nem Kontrollü Karolar, Sıcak Karolar. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Sofra Eşyaları Üretiminde Son Dönem Gelişmeler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sağlık Gereçlerinde Son Dönem Gelişmeler:Seramik Ürünlerin Üstün Hijyen Özellikleri: Antibakteriyel Özellikli Sağlık Gereçleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Son Üründe Kaydedilen Yeni Özellikler ve Karakterizasyon. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Teknoloji-Tasarım ve Trend-Ürün İlişkisi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Seramik Endüstrisinde Maliyet Azaltıcı Tedbirler. Çevre Bilinci ve Üretime Etkileri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Proje Sunumları: Sağlık Gereçleri ve Sofra Eşyaları Endüstrisinde Son Dönem Gelişmeler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Sunumları: Kaplama Malzemeleri Endüstrisinde Son Dönem Gelişmeler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar