DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarımda Cam Teknolojisi II STA   820 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Camın özelliklerini kavrayarak, Cam oluşumunun temellerini, cam oluşumunun basamaklarını saptar. Camı oluşturan hammaddelerin özelliklerini kavrayarak, camın ergimesi ve şekillendirilmesi üzerine etkilerini açıklar
Dersin İçeriği
Cam ve camın özellikleri, camın tasarımda kullanımı, cam ve seramik tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Camın artistik amaçlı kullanımını kavrayabilir
2) Cam ürünü şekillendirebilir
3) Cam ürünün bütün özelliklerini açıklayabilir
4) Cam bileşimini fiziksel özellikleri açısından kavrayabilir
5) Camdan sanat ürünleri tasarlayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cam, cam çağı, fırında çalışma, standart diyagramların nasıl kullanıldığı diyagramların temelleri Cam ve tarihçesine çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
2 Cam fırınları Cam fırınları için kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
3 Cam fırınların çalışma prensipleri Cam fırınları için kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
4 Cam fırınların şekillendirmede kullanımı Cam şekillendirme örnekleri araştırarak gelir Anlatım
5 Özellikli camlar ve tasarımda kullanımı Tasarım camları araştırarak gelir
6 Cam kaplama yöntemleri çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
7 Camın doğası, camda renk, yüzey gerilimi, termal genleşme katsayısı, viskozite, viskozite aralığı çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir
8 Ara Sınav Cam ile ilgili teorik bilgilere hazırlıklı gelir Anlatım
Yazılı Sınav
9 Camların renklendirilmesi Renk konusunda çeşitli kaynaklardan çalışarak gelir Anlatım
10 Camın şekillendirilmesinde yüzey geriliminin etkisi Yüzey gerilimine hazırlanarak gelir Anlatım
11 Camın şekilllendirilmesinde termal genleşme katsayısı Genleşme konusunda hazırlıklı gelir Anlatım
12 Camlarda viskozite Viskozite konusuna çeşitli kaynaklardan çalışarak gelir Anlatım
13 Camın tasarım ürünü olarak kullanımının araştırılması çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
14 Camın tasarım ürünü olarak kullanımının araştırılması çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
15 Camın tasarım ürünü olarak kullanımının araştırılması çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Teorik çalışarak ve uygulamaya hazırlıklı olur Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar