DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarımda Cam Teknolojisi I STA   819 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Camın özelliklerini kavrayarak, Cam oluşumunun temellerini, cam oluşumunun basamaklarını saptar. Camı oluşturan hammaddelerin özelliklerini kavrayarak, camın ergimesi ve şekillendirilmesi üzerine etkilerini açıklar
Dersin İçeriği
Cam ve camın özellikleri, camın tasarımda kullanımı, cam ve seramik tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Camı tanımlar, camı oluşturan hammaddeleri kavrayabilir
2) Cam şekillendirmenin esaslarını kavrayabilir
3) Cam üretim süreç parametrelerini bilir
4) Camın kimyasal bileşiminin süreç parametrelere etkisini kavrayabilir
5) Camın kimyasal bileşim-süreç parametreleri-karakterizasyon ilişkilerinin açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cam bilimine giriş, camın tarihçesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
2 Cam türleri ve oluşumları Cam türlerine çeşitli kaynaklardan hazırlıklı gelir Anlatım
3 Soda-kireç-silika camları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
4 Saf Silika camları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
5 Cam oluşum teorileri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
6 Cam oluşum teorileri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
7 Cam oluşumunda yardımcı maddeler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Cam hammadde, cam türleri, cam oluşum teorileri konularına hazırlıklı gelir Yazılı Sınav
9 Cam yığın hesapları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
10 Cam yığın hesapları ve değerlendirilmesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
11 Camın teknik özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
12 Camın teknik özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
13 Camda renk oluşumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
14 Renkli camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
15 Cam tasarım örnekleri ve uygulama Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 15 haftalık programı hazırlanarak gelir Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar