DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün Tasarımında İleri Malzemeler II STA   818 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Polyester, elastomer gibi endüstriyel kalıp tasarımında kullanılabilecek malzemeleri öğrenmek
Dersin İçeriği
Polimer grubu malzemelerin seramik endüstrisinde kullanım yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin farklı kullanım yöntemlerini öğrenecek
2) Seramik dışı malzemelerin seramik üretiminde birlikte kullanımını öğrenecek
3) Silikon kalıp teknolojisinin sağlık gereçleri endüstrisinde kullanımını öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İleri malzemelerden yeni geliştirilen ve yaşamımıza girmiş yüksek teknoloji uygulamalarında kullanılan, elektronik, optik, fiberoptik gibi ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 İleri malzemelerden, geleceğin ürünlerinin yapılabilmesinde çok önemli katkıları olacak akıllı malzemeler, nano mühendislik ve tasarım malzemeleri ile yarı iletken ve bio malzemelerin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Yarı iletken malzemelerin anlatımı, elektriksel yönden, iletken metal alaşımlar ile yalıtkan seramik ve polimer malzemelerin oluşturduğu malzemelerin tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 İkinci dünya savaşı sonrası geliştirilmeye başlanan entegre devreler ve ürün tasarımındaki örneklerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Süper iletken malzemelerden seramik malzeme örneklerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 İnsan vücudunun bozulan bölümlerinden bazılarının yerine geçirilmek üzere insan vücuduna yerleştirilen metal, seramik, polimer kompozit ve yarı iletken malzemelerin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Yapay kemik protezleri, eklem protezleri, bio seramikler ve kullanım alanlarının anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Fiziksel, elektriksel, sıcaklık veya manyetik alan değişiminden oluşan değişime karşılık olarak şekillerini, konumlarını, mekanik özelliklerini değiştirebilen malzemelerin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Piezoelektrik yüklü seramikler, elektroreolojik-manyetoreolojik akışkanlar gibi şekil hafızalı alaşımlar ve bu malzemelerin seramik endüstrisinde kullanıldığı alanların anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Nano malzemelerin tanıtılması ve diğer malzemelerden ayrıldığı farkların anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Nano malzemelerin parçacık boyutları, atomsal boyutlara yaklaştıklarında sergiledikleri fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Malzemelerin parçacık boyutları azaldıkça yüzeylerinde bulunan atomların oranlarındaki artışın nano malzemelerin niteliklerine etkilerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Neden yeni malzemelere gereksinim duyduğumuz ve endüstriyel tasarım ve teknolojilerinde yeni malzemeleri geliştirmeye zorlayan faktörlerin neler olduğunun tartışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Seramik endüstrisi için yakın gelecekteki malzeme gereksinimleri nasıl ve neler olabilir konusunun tartışılması ve araştırma raporlarının hazırlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar