DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün Tasarımında İleri Malzemeler I STA   817 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel tasarımda bilinenin dışında akıllı malzemelerin kullanılabilme yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Endüstriyel tasarımda yeni geliştirilen malzemelerin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metal ve metal dışı malzemelerin seramik tasarımında kullanımını öğrenecek
2) Kompozit malzemelerin seramik malzemelerle birlikte kullanımını öğrenecek
3) Akıllı malzemelerin klozet tasarımında kullanım yöntemlerini öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün tasarımında malzeme nedir, ürün geliştirilirken gereksinimler nelerdir. Teknolojiyi kullanarak ürüne dönüştürmede bilinenin ötesinde malzemeler kullanmanın öneminin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Uygulamaya özgü daha gelişmiş malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve teknolojik açıdan üstesinden gelinmesi gereken sorunların anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Seramik sektörünün gereksinimi olan teknoloji malzemelerinin geliştirilmesindeki enerjinin boyutunun azaltılması, yüksek dayanıma ve düşük yoğunluğa sahip yeni yapı malzemelerinin tasarlanmasında ve geliştirilmesindeki sorunların tartışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Malzemeleirn sınıflandırılması, neolitik dönemden bu güne kadar malzemeler, taş, ağaç, metal, bronz, cam, dokuma gibi bilinen malzemeler ile endüstri devriminden günümüze kadar geliştirilen malzemelerin açıklanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Günümüz metal malzemeleri ve kullanım alanları Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Günümüz seramik malzemeler, kullanım alanları ve türevleri Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Aluminyum oksit, silisyum dioksit, silisyum karbür ve silisyum nitrürün oluşturduğu ileri seramikler, fiziksel ve kimyasal özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Geliştirilmeye uygun plastik ve lastik esaslı polimerler, fiziksel ve kimyasal özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 İleri kompozit malzemeler, kompozit kavramının açıklanması, fiziksel özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve tasarımda kullanım nedenleri, bir malzemenin kendisinden beklenen özellikleri tek başına sağlayamadığı durumlarda kendisini oluşturan malzemelerden en iyi özelliği sağlayan malzemenin üretilmesinin yöntemlerinin ve mantığının açıklanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Metal, seramik ve polimer malzemelerin farklı yöntemler ile bir araya getirilmeleri ile oluşturulan kompozit malzemeler Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Doğada örnek alınabilecek ahşap, kemik, deniz kabukluları ve tortul kayaçlar gibi malzeme tasarımcılarına yol gösteren doğal malzemeler Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Cam elyaf takviyeli kompozitler, camdan üretilen mikronize kalınlıkta fiberler, epoksi veya polyester gibi polimerlerle üretilen malzemeler Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 İleri tasarım malzemelerinden karbonfiber elyafların polimer türevleri ile kullanılarak elde edilen malzemeler Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar