DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Renk Uygulamaları STA   814 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mekan tasarımlarına, renk ve ışığın doğru ve etkin kullanımı ile atmosfer kazandırmak. İç mimari projelerin renklendirilmesi.
Dersin İçeriği
İç mekan suluboya renk uygulamaları. Seçilmiş iç mekan örneklerinden uygulama yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci rengin tanımlanma kriterlerini uygulama yaparak tanır.
2) Uygulama yaparak iç mekanda renk armonisi oluşturabilmeyi öğrenir.
3) Öğrenciler uygulama yaparak rengin perspektif algısına etkisini fark eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Ödev
2 Suluboya Çalışması için tuğla-taş duvar yüzeyleri seçimi ve uygulama çalışması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
3 Suluboya Çalışması için tuğla-taş duvar yüzeyleri seçimi ve uygulama çalışması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Suluboya İç mekan / Salon. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Suluboya İç mekan / Salon. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Suluboya İç mekan / Yatak Odası. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Suluboya İç mekan / Yatak Odası. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Değerlendirme Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
9 Suluboya İç mekan / Restaurant Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Suluboya İç mekan / Restaurant Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Suluboya İç mekan Bar Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
12 Suluboya İç mekan / Cafe. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
13 Suluboya Sokak Perspektifi / Geleneksel Türk Evi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
14 Suluboya Sokak Perspektifi / Venedik. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
15 Genel Değerlendirme Tüm çalışmaların hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar