DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel Atölye I STA   805 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırma yapma, yorumlama ve kompozisyon oluşturmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü, heykelsi düşünme ve üretim biçimlerini oluşturmaya ve araştırmaya dönük bir derstir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Artistik, teknik ve kavramsal olarak özgün tasarımlar yapabilir
2) Heykelsi düşünme ve üretim biçimlerini anlamaya ve oluşturmaya dönük uygulama çalışmaları yapabilir
3) Bir sanatsal problemin çözümleme süreçlerini, ürün analiz yöntemleri kullanılarak inceleyebilir
4) Doğasal formlar aracılığıyla , heykelsi formları oluşturabilir
5) Sanatsal bir ürün oluşturmada, kişisel yorum ve üslup arayışlarını dikkate alır.
6) Anıtsal tasarımlar yapar ve uygulayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje çalışması ile ilgili ,sanat tarihinde yer alan örnek çalışmaların incelenmesi, proje sunumu, tartışma ve eleştirel düşüncelerin ortaya konulması, Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Proje çalışması ile ilgili ortaya çıkan çalışmaların biçim ve içerik birlikteliğinin uygunluğu açısından değerlendirilmesi Proje tasarım süreci Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje çalışması ile ilgili maket oluşturma, eskiz ve desen çizimi, Materyal araştırması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
4 Proje çalışması için kullanılacak malzemelerin seçimi (taş, ağaç, metal vb. ) ve teknik özelliklerinin ürüne uygunluğu açısından incelenmesi Proje kroki çizimleri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Uygulama süreci Konstrüksiyon hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Uygulama süreci Proje uygulama çalışması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Uygulama süreci Proje uygulama çalışması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Proje çalışması ile ilgili genel gidiş üzerine ön değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Proje ara sunum hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
10 Uygulama süreci Proje uygulama çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Uygulama süreci Proje uygulama çalışması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Proje çalışmasının tamamlanması Proje uygulama çalışması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Proje çalışmasının kalıp ve döküm aşaması Kalıplama ve döküm için malzeme seçimi Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Proje çalışmasının patine yapılması Proje son hal hazırlığı Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 Tamamlanan proje çalışması ile ilgili son değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Projenin bitirilmesi ve sunum hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar