DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Sanat ve Tekstil Desenleri STA   874 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencileri tekstil ve moda tasarımında ürün marka ve stil ilişkisi konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Marka oluşturmada, tasarlamada, stil oluşturma konusunda moda alanındaki önemine ve rolüne değinir.
Dersin İçeriği
Tekstil ve Moda tasarımı alanında endüstriyel alanda donanımlı ve bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş sanat konusunda bilgi sahibi olmak
2) çağdaş sanatın içinde dokuma tasarımıyla ilgili bilgi sahibi olmak
3) çağdaş sanatın içinde tekstil desen tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmak
4) çağdaş sanatın içinde moda tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmak
5) çağdaş sanatın ve tekstilin biribiriyle etkileşimlerini incelemek
6) çağdaş sanat ve moda tarihinin birbiriyle etkileşimini öğrenmek
7) Sanat, tasarım, bilim ve meslek etiği konularında uyulması gereken temel prensipleri bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtımı, yöntem ve amaçlar; sorumluluklar. Araştırma Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Modernizmin Tanımı Modernizm ile ilgili ön araştırma ve çalışma Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Çağdaş sanat akımları hakkında bilgi ve araştırma Genel olarak tüm akımlar ile ilgili ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Tekstil desen tarihinin incelenmesi Genel araştırma, görsel analizi
5 Çağdaş sanat ve tekstil desenleri hakkında teorik bilgi edinimi Konu araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Çağdaş sanat akımları ve diğer sanat akımlarının sentezi Konu ile ilgili ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Konu ile ilgili ödevlerin görüşülmesi Ödevlerin sunumu ve teslimi ile ilgili çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Tekstil tasarımı ile ilgili sanatsal temel kavramların analizi Araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Tekstil tasarımı ile ilgili sanatsal temel kavramları araştırma Konu Araştırması
11 Bireysel olarak ya da disiplin içi/disiplinler arası takımlarda etkin biçimde araştırma ve uygulama metodları öğrenme Konu ile ilgili araştırma, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Tekstil tasarımı sunum tekniklerini tespit ve uygulama Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün tekstil desen tasarımları yapma Uygulama metodları geliştirme Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
14 Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün tekstil desen tasarımları yapma Uygulama, deneme, yanılma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
15 Sunum için gerekli sunum yöntemlerini uygulama Sunum hazırlığı Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar