DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pedagogy of Enlish as an International Language ELT   826 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, İngilizcenin günümüzdeki yeri ve işlevini irdeleyip katılımcılara bu konuda bilinç uyandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
İngilizcenin ortak dil olarak kullanılması (ODİ Yaklaşımı), Dünya İngilizceleri, iletişim de ODİ

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ODİ terimlerinin farkında olmak.
2) ODİ tartışmaları hususunda bilgilenmek.
3) ELF hususunda önemli unsurları tarışabilmek.
4) ODİ nin öğrenme düzleminde yansımalarının analiz etmek.
5) İngilizcenin uluslararası bir dil konumunda olmasının İngilizce öğretmenliği üzerindeki etkisini tartışabilmek
6) ODİ çalışmasında katkıda bulunan bilim insanlarına farkındalık geliştirme.
7) İngilizceyi anadil konuşucu olmak ve iyi bir İngilizce öğretmeni olabilmek hususlarında derin bilgiye sahip olabilmek ve etkili biçimde tartışabilmek
8) Bilim insanlarının ODİ konusunda farkları ve benzerlik analizi
9) Bilim insanlarının ODİ konusunda farkları ve benzerlik analizi
10) Bireysel bazda ODİ'ye tutum
11) ODİ tartışmalarını değerlendirmek.
12) Dönüşümsel Öğrenme kuramında ODi'ye bakış
13) Ders süresince geliştirilen bilimsel eserin üstünden geçilerek ELF odaklı bir deriye gönderim süreci
14) Ders süresince geliştirilen bilimsel eserin üstünden geçilerek ELF odaklı bir deriye gönderim süreci
15) Ders süresince geliştirilen bilimsel eserin üstünden geçilerek ELF odaklı bir deriye gönderim süreci


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizcenin ortak dil, global dil olma mevzuatı Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 İnglizcenin ODİ çerçevesinde pedagojisi Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
3 Küreselleşme ve İngilizcenin pozisyonu Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
4 ODİ konularının bilimsel düzlemde ele alınışı Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
5 İletişimde akıcılık ve anlaşılabilirlik Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
6 ODİ yaklaşımı ve eleştiri analizi Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
7 Öğretmen yetiştime programında İnglizcenin durumuna bakış Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Öğrenim unsurlarına ODİ boyutunda bakış Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
10 Anadil konuşucu ve konuşucusu olmayanların dil öğretimindeki yeri Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
11 Dil öğretiminde Kültülerarası faktörler Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
12 İngilizcenin globalleşen dünyadaki yeri Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
13 ODİ yaklaşımı ve uygulanabilirliği Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
14 Dönüşüm üzerine yansımalar Problem çözme,proje temelli öğrenme, örnek olay
15 Ders Özet ve Paylaşımı Problem çözme,proje temelli öğrenme, örnek olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar