DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi EGT1   800 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını öğrenir.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler
3) Alanıyla ilgili Türkiye'de hangi konuların çalışılmadığını ve araştırmaya gereksinim duyulan konuları belirler.
4) Çalışacağı konu alanını belirler.
5) Belirlediği alanla ilgili kaynakları inceler.
6) Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler.
7) Araştırma problemini belirler.
8) Araştırma problemiyle ilgili dergi, kitap vb kaynaklardan yararlanarak giriş kısmını yazar.
9) Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
10) Tez konusuyla ilgili ana çalışmadan önce ön çalışma yapar.
11) Tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik danışmanından yardım ister.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
X
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
X
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
X
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
X
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
X
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
X
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
X
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
X
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Alanıyla ilgili ulaşılan ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
6 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
7 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Literatür tarama
8 Ara Sınav
9 Araştırma probleminin belirlenmesi Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
10 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
11 Örneklemin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
12 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
13 Ana çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması. Literatür tarama
14 Ön çalışmayı değerlendirerek ana çalışmasını planlar Pilot çalışma uygulamaları Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönem boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Dönem boyunca yapılan çalışmaları gözden geçirme Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar