DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pozitif Psikoloji PDR   848 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: 1.Pozitif Psikolojinn temel kavramlarını anlamak 2.İyi oluşun anlaşılmasında kullanılan bilimsel yöntemler konusunda bilgilenmek 3. Pozitif psikoloji yaklaşımını e psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanmaları konusunda öğrencilere yardımcı olmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste pozitif psikolojinin tarihçesi, pozitif psikolojinin öznel ve psikolojik iyi olma, iyilik hali, yaşam doyumu, akış, umut, iyimserlik, dayanıklılık, yaşamın anlamı ve amacı gibi kavramları ele alınmaktadır. Ayrıca pozitif psikoloji uygulamaları gibi konularda yapılan araştırmalar incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pozitif psikolojinin gelişimini anlama
2) Pozitif psikolojinin temel kavramlarını (öznel ve psikolojik iyi oluma,iyimserlik, psikolojik sağlamlık, umut, yaşam amacı ve anlamı vb.) anlama
3) İyi olma halinin anlaşılmasında kullanılan bilimsel yöntemler konusunda bilgilenme
4) Pozitif psikoloji yaklaşımını psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
X
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
X
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
X
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
X
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
X
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
X
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Dersin içeriği, önemi, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Pozitif psikolojinin gelişimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Öznel iyi olma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Öznel iyi olma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yaşam doyumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Psikolojik iyi olma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İyilik hali, akış Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ödev
9 Yaşamın anlamı ve amacı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 İyimserlik Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Umut ve ilgili araştırmalar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Psikolojik sağlamlık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Öz belirleme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Öz duyarlık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Affetme, Dersle ilgili genel değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar