DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergenlerde Psikolojik Danışma I PDR   821 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel dinleme becerileri ve terapi becerileri kazanma
Dersin İçeriği
ergenlerle psikolojik danışma yapma becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Terapötik ilişki
2) Etkili terapist özellikleri
3) Mikro beceriler
4) Amaç oluşturma
5) öykü alma
6) Güvenilirlik
7) Uzmanlık
8) Soru sorma
9) Yüzleştirme
10) Yorumlama
11) Belirginleştirme
12) Yansıtma
13) Empatik dinleme
14) Sonlandırma
15) izleme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etkili terapist becerileri anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 aktif dinleme anlatım
3 Güvenirlik anlatım
4 uzmanlık anlatım
5 empati kurma anlatım
6 amaç oluşturma anlatım
7 amaç oluşturmanın teknikleri anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 yansıtma teknikleri anlatım
10 yüzleştirme anlatım
11 yorumlama anlatım
12 soru sorma anlatım
13 belirginleştirme anlatım
14 öykü alma anlatım
15 sonlandırma becerileri anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılım sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar