DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergenlerde Psikolojik Danışma II PDR   812 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel dinleme becerileri ve terapi becerileri kazanma
Dersin İçeriği
ergenlerle psikolojik danışma yapma becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) temel dinleme cecersini kullanma
2) rapport kurma
3) öykü alma
4) yaşam öyküsü alma
5) hastalık öyküsü
6) temel dinleme becerilerini kullanma
7) amaç oluşturmayı kullanma
8) BASIC ID
9) tanı koyma
10) konuşmaya davet
11) iletişimi açma
12) terapötik teknikleri kullanma
13) sonlandırma
14) izleme seansları
15) değerlendirme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 aktif dinleme yapma gösterip yaptırma Gösterip Yaptırma
2 güvenilir ilişki kurma gösterip yaptırma
3 rapport kurma gösterip yaptırma
4 power oluşturma gösterip yaptırma
5 empatik becerileri kulanma gösterip yaptırma
6 duyguları yansıtma gösterip yaptırma
7 içeriği yansıtma gösterip yaptırma
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 düşünceleri yansıtma gösterip yaptırma
10 asgari düzeyde teşvik gösterip yaptırma
11 basit onaylama gösterip yaptırma
12 açık uçlu soru sorma gösterip yaptırma
13 kapalı uçlu soru sorma gösterip yaptırma
14 gerilemeyle başetme gösterip yaptırma
15 izleme çalışması yapma gösterip yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar