DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
MaxQda İle Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar SÖ   824 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, MaxQda programını kullanarak resim, ses ve video tabanlı verilerin analizini yapabilmektir. (The main purpose of this course is to analyze graph, audio, and video based data on MaxQda software).
Dersin İçeriği
Değişen araştırma paradigması ve nitel veri ihtiyacı. Nitel veri türleri (gözlem, görüşme, doküman, görseller ve videolar, ses kayıtları). Nitel verilerin analiz yöntemleri. MaxQda programının temel yapısı ve özellikleri. MaxQda programında veri analiz süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değişen bilimsel araştırma paradigması ve nitel veri toplamanın önemini anlar.
2) Öğrenci nitel veri türleri ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Öğrenci MaxQda programını bilgisayara kurabilir.
4) Öğrenci MaxQda programının temel yapısını öğrenir.
5) Öğrenci Maxqda programının menülerini ve özelliklerini kavrar.
6) Resim (görsel) tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarabilir.
7) Ses tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarabilir.
8) Video tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarabilir.
9) Öğrenci MaxQda programında resim ve ses dosyaları üzerinde düzenleme yapar.
10) Öğrenci MaxQda programında video dosyası üzerinde düzenleme yapar.
11) Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları için MaxQda dosya çalışma bölümlerini düzenler.
12) Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları üzerinde kodlama yapar.
13) MaxQda programında belirlenen kodları değişkenlere çevirerek görsel haritalar oluşturur.
14) Değişkenler üzerinden nicel veri analizi yapar
15) MaxQda ile yapılan analizin raporunu hazırlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değişen bilimsel araştırma paradigması ve nitel veri toplamanın önemi Hazırlık yok Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Nitel veri analiz yöntemlerine genel bakış Ödev çalışması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 MaxQda programının bilgisayara kurulması ve özellikleri Performans Anlatım
Gösteri
4 Ses kayıt dosyaları ile çalışma Veri toplama (ses kaydı) Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
5 Video dosyaları ile çalışma Tekrar ve pratik
6 Görseller ile çalışma Görsel veri toplama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 Görsel, ses kaydı ve video üzerinde kodlama işlemleri Alıştırma ve tekrar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Mini araştırma Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Görsel, ses kaydı ve video üzerinde kodlama işlemleri ve değişken tanımlama Alıştırma ve tekrar Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
10 Ses dosyaları üzerinden kodları kullanarak görsel harita hazırlama Alıştırma ve uygulama Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
11 Görsel dosyalar üzerinden kodları kullanarak görsel harita hazırlama Alıştırma ve uygulama Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
12 Video dosyaları üzerinden kodları kullanarak görsel harita hazırlama Alıştırma Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
13 Video, görsel ve ses dosyalarından elde edilen kodların betimsel analizi Performans Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
14 Kod yapılarının raporlaştırılması Uygulama ve pratik Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
15 Dönem araştırması Araştırma ödevi Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ödevi Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar