DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri SÖ   821 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metinlerin nasıl analiz yapılacağı öğrenilir. Türlere göre analız yöntemleri öğrenilir
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içinde yer alan metinlerin nasıl analiz edileceği anlatılır. Metinlerin içinde yer alan kavramlar, tema, ana fikrin nasıl bulunacağı anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin içeriği öğrenilir
2) Türkçe dersinin önemi öğrenilir
3) Türkçe dersinin ana ilkeleri öğrenilir
4) Anlama türleri öğrenilir
5) Doğru anlama basamakları öğrenilir
6) Tam anlama basamakları öğrenilir
7) Tam ve doğru anlama basamakları öğrenilir
8) Tam ve doğru anlama basamağına göre metin işlenmesi öğrenilir
9) Ezber basamağı ve sentez basamağı arasında fark öğrenilir
10) metin türlerine göre anlama basamakları öğrenilir
11) Metnin psikiolojik analizle değerlendirilmesi öğrenilir
12) metinde yer alan karakterlerin analizi öğrenilir
13) zaman kavramının metni anlamadaki önemi öğrenilir
14) mekan kavramının metni anlamadaki önemi öğrenilir
15) parça bütün ilişkisi ile metnin bütününün anlaşılması öğrenilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeriği anlatılır ön hazırlık yok Anlatım
2 Türkçe dersinin önemi anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
3 Türkçe dersinin ana amaçları anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
4 Türkçe dersinde metin işleme teknikleri anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
5 Anlama türleri anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
6 Doğru anlama basamakları anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
7 Tam anlama basamakları anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Tam ve doğru anlama basamaklarına ulaşmak için yapılan yöntemler anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
10 Metinlerin türlere göre incelenmesi anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
11 metinde yer alan karakterlerin psikolojik özelliklerine dikkat ederek metin analizi yapma anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
12 Metinlerde mekan kullanımından yola çıkarak metnin analizi anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
13 metinlerin geçtiği zamandan yola çıkarak metinlerin analizleri anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
14 metinlerin analizinde tümden gelim ve tüme varım yöntemleri anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
15 seviyeye göre seçilen metinlerin seviyeye göre zaman mekan olay bağlamında incelenmesi anlatılır önerilen makaleler okunur Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar