DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme ve Öğretim SÖ   817 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı eğitim programı, program geliştirme sürecini incelemek ve program geliştirme aşamalarının öğretime yansımasını derinlemesine incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri, eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci, programın uygulanması, öğretimin planlaması ve uygulanması süreçlerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirme süreçlerini derinlemesine inceler.
2) Belirledikleri konuların eğitim programları ve öğretimle ilişkisini değerlendirir.
3) Belirledikleri konuların eğitim programları ve öğretimle ilişkisine yeni öneriler getirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı ders süreci ile ilgili ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eğitim Programları ve temel kavramlar İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Program Tasarım Yaklaşımları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Program Geliştirme Modelleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Program Geliştirme Aşamaları I İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Program Geliştirme Aşamaları II İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Program Geliştirme Aşamaları III İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav ödev sunumu Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
9 Program Geliştirme Aşamaları IV İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Program Geliştirme Aşamaları V İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Eğitim Programları ve Öğretim I İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Eğitim Programları ve Öğretim II İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Eğitim Programları ve Öğretim III İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Eğitim Programları ve Öğretim IV İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Dönem değerlendirmesi ve araştırma sunumu sunumu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar