DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi Uygulamaları SÖ   810 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kurs öğrencilerin sınıf yönetimi modellerinin uygulanışını, sınıfta meydana gelen istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etmeye yönelik geliştirilen stratejiler hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Kursun içeriği sınıf yönetimine ilişkin genel ve ayrıntılı bir bilgi verirken sınıf yönetimi teorileri ve bunların sınıfta nasıl uygulanacağını da öğretir. Öğrencilere istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemlerini kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları bilir
2) Sınıf içi iletişim ve etkileşimi bilir ve uygular
3) Farklı sınıf yönetimi modellerini ve bunların uygulamadaki farklarını anlar
4) Disiplinle ilgili farklı kuramları tanır ve bunların uygulamadaki sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapar
5) Sınıf içindeki disiplin yaklaşımını değerlendirir
6) Kendi ve diğer öğretmenlerin sınıflarındaki disiplin uygulamalarını gözlemler ve değerlendirir
7) Kendi disiplin modelini analiz eder
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf yönetimimin amacı, boyutları, önemi yok Anlatım
Tartışma
2 Disiplin modellerine genel bakış Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma, bu modelleri analiz ederek bir bakış açısı kazanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Davranış değiştirme modeli ve Assertive disiplin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Dreikurs Modeli ve Glasser Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma
5 Ginott modeli ve Kounin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Thomas Gordan Etkili Öğretmen Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İncelenen disiplin modellerinin genel analizi ve Bireysel öğretmenlik anlayışlarının değerlendirilmesi İncelenen bütün disiplin modellerini analiz eden bir rapor hazırlama ve Kendi bireysel öğretmenlik anlayışlarını öğretilen modelleri göz önüne alarak rapor hazırlama Bireysel Çalışma
Portfolyo
8 Ara Sınav Yapılan bütün çalışmaları raporlama Bireysel Çalışma
Portfolyo
9 Sınıf Yönetimi ile ilgili gözlem ve görüşme dayalı çalışma planlama Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Tartışma
Grup Çalışması
10 Sınıf yönetimi ile ilgili gözlem ve görüşmeler yapma Gözlem ve görüşmeleri raporlama Tartışma
Grup Çalışması
11 Sınıf yönetimi ile ilgili gözlem ve görüşmeler yapma Gözlem ve görüşmeleri raporlama Tartışma
Bireysel Çalışma
Portfolyo
12 Sınıf yönetimi ile ilgili gözlem ve görüşmeler yapma Gözlem ve görüşmeleri raporlama
13 Sınıf yönetimi ile ilgili gözlem ve görüşmeler yapma Gözlem ve görüşmeleri raporlama Bireysel Çalışma
Portfolyo
14 Planlanan ve verisi toplanan sınıf yönetimi çalışmasını makale olarak yazma Makale yazma Bireysel Çalışma
Portfolyo
15 Planlanan ve verisi toplanan sınıf yönetimi çalışmasını makale olarak yazma Makale yazma Bireysel Çalışma
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan bütün çalışmaları raporlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar