DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Kuramları ve Sınıf İçi Uygulamalar SÖ   807 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, öğrenme kuramının temel kavramlarını vurgulayacak, ancak aynı zamanda ilgili motivasyon, gelişim ve sınıf yönetimi teorilerini de kapsayacaktır. Ders teori, araştırma ve uygulama arasındaki ilişkiyi vurgulayacaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenme kuramının genel kavramlarını; Öğrenme kuramları ile ilgili araştırmalar; Öğrencilere sınıf tartışması ve sınıf ödevleri aracılığıyla kuramların eleştirel analizi yapma; Öğrencilere ders materyallerini gelecekteki uygulamalarına nasıl uygulayacaklarını düşünmelerini sağlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme kuramlarını açıklama
2) Öğrenme teorileri ile ilgili araştırmaları incelemek, anlamak ve eleştirmek
3) Sınıf tartışmaları ve sınıf ödevleri yoluyla teorilerin eleştirel analizini yapma
4) Öğrenme kuramlarına dayalı sınıf uygulamaları geliştirme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım Yok
2 Öğrenmeye giriş Okuma
3 Davrnışçılık; klasik ve operant Okuma
4 Davranışçılık; Sosyal öğrenme kuramı Okuma
5 Davranışçılık; Taksonomiler Okuma
6 Bilişsel Bilgi İşleme Problem Çözme, Transfer Okuma
7 Anlamlı Öğrenme Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Biliş okuma
10 Gelişim ve öğrenme Okuma
11 Etkileşimsel öğrenme kuramları Okuma
12 Motivasyon I Okuma
13 Motivasyon II Okuma
14 Dönem raporlarını değerlendirme Homework
15 Değerlendirme homework
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar