Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Doktora Tezi
(BİO740)
2 5 5 - 5 5 1 2 5 5 5 5
Epigenetik
(BİO612)
3 5 5 - - - - - 5 5 5 4
Gen-Genom ve Proteom Z
(BİO645)
4 5 5 - 2 3 2 - 4 5 5 5
Genomiks ve Farmakovijilans
(BİO647)
3 5 5 1 3 2 3 2 3 4 4 4
Hücre Döngüsü ve Kontrolü
(BİO607)
1 2 5 1 - 1 - - 4 - - 1
Hücre Kültürü
(BİO644)
4 1 1 2 1 5 5 3 - - - -
Hücrenin Moleküler Biyolojisi II
(BİO604)
1 3 5 - - - - - 5 1 3 2
Hücrenin Molküler Biyolojisi-I
(BİO603)
- 1 5 - 1 1 1 4 5 1 - 3
Hücresel Enerji ve Metabolizma
(BİO606)
- - - - - - - - - - - -
İleri Tıbbi Gernetik
(BİO646)
5 5 5 - - - - - 5 4 4 4
İmmunogenetik
(BİO648)
5 5 5 - 1 1 1 - 5 5 4 4
Kalıtım Kalıpları ve Genetik Danışma
(BİO610)
1 5 1 - - - 1 - - - - -
Kanser Biyolojisi ve Genetiği
(BİO609)
4 4 5 3 5 5 3 3 3 4 4 5
Moleküler Genetik
(BİO605)
4 2 5 - 3 - - 2 5 4 3 2
Post Genetik
(BİO611)
3 5 5 - 5 3 2 - 3 5 5 3
Seminer Dersi
(BİO725)
2 5 5 - - - - - 5 3 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(BİO720)
5 2 2 5 5 5 5 5 2 5 5 3
İlişkili ders sayısı / 17 15 16 16 5 10 10 10 7 14 13 12 14
İlişki ağırlığı 476069123131242159515249
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir