DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doktora Tezi BİO   740 5 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüsnü Ümit LÜLEYAP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bir çalışmayı planlama, kendi başına yapabilme becerisini kazandırma ve sonuçlarını yorumlayarak değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Molleküler ve genetik konularda güncel bilgileri tarama. Hipotez oluşturma. Tez çalışmasını planlama. Tez çalışması ile ilgili literatür bilgilerini toplama. Literatür bilgilerini yorumlama ve analiz etme. Tez projesini hazırlama. Proje ile ilgili alt yapıyı oluşturma. Laboratuvar çalışmalarını yapma. Sonuçları yorumlama. Sonuçları literatür bilgileri ile yorumlama ve tartışarak tezi yazma. Tezini bilimsel kurulda sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herhangi bir konuda araştırma yapmak üzere bilgiler toplar.
2) Bir araştırma konusunu planlar.
3) Araştırma konusunu projelendirir.
4) Araştırma konusunun alt yapısını hazırlar.
5) Araştırmalarını sonuçlandırmak, yeni bilgilere ulaşmak için laboratuvar çalışmalarını yapar.
6) Elde ettiği bilgileri bilimsel temelde yorumlar.
7) Sonuçlarını bilimsel metin haline getirir.
8) Sonuçlarını kendi başına tez olarak yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
X
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
X
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Molleküler ve genetik konularda güncel bilgileri tarama. Literatür tarama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 Hipotez oluşturma. Literatür tarama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Tez çalışmasını planlama. Örnek tezleri inceleme Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Tez çalışması ile ilgili literatür bilgilerini toplama. Literatür tarama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Literatür bilgilerini yorumlama ve analiz etme. Literatür tarama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Literatür bilgilerini yorumlama ve analiz etme. Literatür tarama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Tez projesini hazırlama. Literatür yorumlama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Tezini bilimsel kurulda sunma. Bireysel Çalışma
Problem Çözme
9 Proje ile ilgili alt yapıyı oluşturma. Literatür yorumlama Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Laboratuvar çalışmalarını yapma. Laboratuvar denemeleri Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Laboratuvar çalışmalarını yapma. Laboratuvar denemeleri Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Laboratuvar çalışmalarını yapma. Laboratuvar denemeleri Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Sonuçları toparlama ve yorumlama Analiz Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Sonuçları toparlama ve yorumlama Analiz Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Sonuçları literatür bilgileri ile yorumlama ve tartışarak tezi yazma. Tez yazımı Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tezini bilimsel kurulda sunma. Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar