DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmunogenetik BİO   648 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüsnü Ümit LÜLEYAP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi tamamlayan öğrenci;immün Tanımada rol alan; Antikor, T Hücre Reseptör ve MHC sisteminin özellikleri.,çeşitliliği sağlayan genetik mekanizmalar ile antijen işlenmesi ve sunumunun önemini anlar. immün sistemin, hücre ve organları ile ilgili genel bilgileri bilir, doğal ve edinsel bağışıklığın etkinlik mekanizmalarını öğrenir. Vücuda giren antijenlerin işlenmesi ve bağışıklık sistemine sunulmasındaki moleküler temelleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgiler ışığında, immünolojideki güncel bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirirek yeni ve karmaşık fikirleri analiz etmesine olanak sağlar.
Dersin İçeriği
İmmün sisteme giriş, Tarihçesi ve evrimi, Antijen ve Tolerojen kavramları, İmmün Tanımada rol alan molekül ve sistemler, Antikor farklılığını sağlayan genetik mekanizmalar, T hücre reseptör farklılığı ve oluş mekanizmaları, MHC gen ve fonksiyonu, Antijen işlenmesi ve sunumu, İmmün Response genleri ve MHC ilişkisi, Kalıtsal immün sistem hastalıkları (alerji ve otoimmün hastalıklar) TLR reseptör çeşitliliği ve önemi, Tümör immünolojisi, İmmünoterapi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmmün Tanımada rol alan; Antikor, T Hücre Reseptör ve MHC sisteminin özelliklerinin önemini anlamak
2) çeşitliliği sağlayan genetik mekanizmalar ile antijen işlenmesi ve sunumunun önemini anlamak
3) Antikor oluş mekanizmaları., TCR farklılığı ve çeşitliliği sağlayan genetik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
4) MHC gen yapısı ve önemini kavramak
5) MHC gen polimorfizmi ile antijen sunumu arasındaki ilişkiyi anlamak
6) immün sistemin hücre ve organları ile ilgili genel bilgileri anlamak
7) MHC sistemi ile otoimmünite arasındaki genetik bağlantıyı kavramak
8) Protein işlenmesi ve katlanması ile MHC sunumu arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olmak
9) MHC sistemi ile tümör immünoloji arasındaki ilişkiyi kavramak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
X
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmmün sisteme giriş, Tarihçesi ve evrimi kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
2 Antijen ve Tolerojen kavramları kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
3 İmmün tanımada rol alan molekül ve sistemler kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
4 Antikor farklılığını sağlayan genetik mekanizmalar kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
5 T hücre reseptör farklılığı ve oluş mekanizmaları kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
6 MHC gen ve fonksiyonu kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
7 Antijen işlenmesi ve sunumu kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
8 Ara Sınav kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
9 İmmün response genleri ve MHC ilişkisi kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
10 TLR reseptör çeşitliliği ve önemi kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
11 Kalıtsal immün sistem hastalıkları kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
12 Enfeksiyon etkenlerine karşı savunma kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
13 İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
14 Tümör immünolojisi kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
15 İmmünoterapi kaynak kitaplardan konu ile ilgili ön araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme-Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar