DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücrenin Molküler Biyolojisi-I BİO   603 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Davut ALPTEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücrenin orjini, evrimi, incelenmesinde kullanılan başlıca yöntemlerin ve hücrenin temel bileşenlerinin anlaşılması. Hücre zar modeli, sitoplazma zarı ve yüzey oluşumlarının, Endoplazmik Retukulum, Golgiaparatı, Lizozom, Vokuol ve Ribozomların yapı ve işlevlerinin, hücresel proteinlerin biyosentezi ve yıkımlarının anlaşılması için gerekli bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Hücrenin orjini ve evrimi. Prokaryotik hücre; Model hücre ve model organizmalar. Hücrenin temel moleküler bileşenleri. Enzimler, enzimatik etkileşimler ve katalitik aktivitelerinin düzenlenmesi. Hücrenin temel molekülerinin biyosentezi. Hücre zar modeli ve plazma zarının yapısı. Hücre zarında madde taşınması, endositoz ve ekzositoz. Hücre yüzey oluşumları, hücre duvarları ve ekstrasellüler matriks. Hücre-Hücre, hücre-matriks etkileşimler. Endoplazmik retukulum, Golgi aparatı, Lizozim ve Merkezi vakuolün yapı ve fonksiyonları. Fagositoz ve otofaji, Veziküler taşınma. Ribozomların yapı ve işlevleri, Proteinlerin posttranslasyonel değişimi. Protein katlanmasında rol alan genel enzim ve şaferonlar, proteinlerin yıkılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücrenin evrimi ve orijini konusunda bilgi birikimine sahip olacaktır.
2) Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özelliklerini bilecektir.
3) Hücrenin moleküler yapısı hakkında bilgi birikimine sahip olacaktır.
4) Hücrenin bileşenleri hakkında bilgi birikimine sahip olacaktır.
5) Hücrenin tüm organellerinin yapısını ve fonksiyonunu öğrenecektir.
6) Tıp Fakültesinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olacaktır.
7) Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerinin laboratuvarlarını yaptırabilme becerisini kazanacaktır.
8) İnsan vücudundaki tüm hücrelerin birbirleri ile olan etkileşimleri konusunda bilgi birikimine sahip olacaktır.
9) Genetik materyalin moleküler yapısı hakkında bilgi birikimi olacaktır.
10) Moleküler teknikler konusunda tam bir donanıma sahip olacaktır.
11) Moleküler tabanlı bazı genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olacaktır.
12) Moleküler genetik hastalıkların, mendelian ya da non mendelian geçişi konusunda bilgi sahibi olacaktır.
13) Moleküler hücre biyolojisi bilgisine geniş düzeyde sahip olacaktır.
14) Moleküler konularda araştırma konusu bulmada burada oluşan bilgi birikimininden faydalanacaktır.
15) Bir proje yapma ve yürütme konusunda gerekli bilgi birikimi ve deneyime sahip olacaktır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
X
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücrenin orjini ve evrimi. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
2 Prokaryotik hücre. Model hücre ve model organizmalar. Sunum hazırlama Anlatım
3 Hücrenin temel moleküler bileşenleri. Enzimler, enzimatik etkileşimler ve katalitik aktivitelerinin düzenlenmesi. Sunum hazırlama Anlatım
4 Hücrenin temel molekülerinin biyosentezi. Sunum hazırlama Anlatım
5 Hücre zar modeli ve plazma zarının yapısı. Sunum hazırlama Anlatım
6 Hücre zarında madde taşınması, endositoz ve ekzositoz. Sunum hazırlama Anlatım
7 Hücre yüzey oluşumları, hücre duvarları ve ekstrasellüler matriks. Sunum hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlama Yazılı Sınav
9 Hücre-Hücre, hücre-matriks etkileşimler. Sunum hazırlama Anlatım
10 Endoplazmik retikulum ve Golgi aparatı. Sunum hazırlama Anlatım
11 Lizozim ve vakuolün yapı ve fonksiyonları. Sunum hazırlama Anlatım
12 Fagositoz ve otofaji, Veziküler taşınma. Proteinlerin posttranslasyonel değişimi. Sunum hazırlama Anlatım
13 Ribozomların yapı ve işlevleri. Sunum hazırlama Anlatım
14 Protein katlanmasında rol alan genel enzim ve şaferonlar, proteinlerin yıkılması. Sunum hazırlama Anlatım
15 Konuların genel tekrarı. Anlatılan konuları tekrar etme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav sorusu hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar