DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür nedir Literatür tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Kültür Laboratuvarının hazırlanması Literatür tarama ve okuma Grup Çalışması
3 Kültür Laboratuvarının dizaynı Literatür tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Kültür Laboratuvarında kullanılan aletler Literatür tarama ve okuma Anlatım
Grup Çalışması
5 Laboratuvar güvenliği Literatür tarama ve okuma
6 Aseptik Teknik, hazırlık ve sterilizasyon Literatür tarama ve okuma
7 Kültür kapları Literatür tarama ve okuma
8 Ara Sınav Sunum hazırlama Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kültür Medyumları (Besi ortamları) Literatür tarama ve okuma
10 Serumsuz medyumlar Literatür tarama ve okuma
11 Mycoplazma kontaminasyonunun saptanması ve eradikasyonu Literatür tarama ve okuma
12 Primary adherent hücre kültürü ve nonadherent hücre hatları Literatür tarama ve okuma
13 Primer kültür Literatür tarama ve okuma
14 Hücre hatları Literatür tarama ve okuma
15 Kriyoprezervasyon Literatür tarama ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli ve klasik sorular hazırlamak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar