DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalıtım Kalıpları ve Genetik Danışma BİO   610 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mendeliyan Kalıtım, Non-Mendeliyan kalıtım, Prenatal Tanı, pedigri analizlerini, Mendel kurallarından sapmalar, gen-gen ve gen-çevre etkileşimleri, Genetik tarama ve danışma kurallarını tanıtmak
Dersin İçeriği
Kalıtsal özellikler, kalıtım kalıpları ve Mendel yasaları, Tek genli kalıtım biçimleri; Otozomal dominant ve resesif kalıtım, X kromozomuna bağlı dominant ve resesif kalıtım şekilleri, X-bağlı genlerin ekspresyonu ve X inaktivasyonu, Y kromozomal kalıtım, Multifaktöriyel (çok genli) kalıtım, Mitokodriyal kalıtım, Somatik kromozomlardaki değişiklere ilişkin kalıtım şekilleri, Mozaisizm ve Kimerizm, Genomik imprinting ve uniparental dizomi, Penetrans, ekspresivite, gen-gen ve gen-çevre etkileşimleri, Genetik danışma kuralları, Pedigri oluşturma ve analizi, Kalıtım şekillerine göre genetik yönlendirme, örnekleri ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalıtsal özellikler ve Kalıtım Kalıplarını anlatır
2) Mendelyan kalıtımı ifade eder
3) Tek genli kalıtım biçimlerini, Otozomal dominant ve resesif kalıtımları listeler
4) Kalıtım kalıplarını ayırt eder
5) X kromozomuna bağlı dominant ve resesif kalıtım şekillerini yorumlar
6) X-bağlı genlerin ekspresyonunu değerlendirir
7) X inaktivasyonunu tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)