DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genomiks ve Farmakovijilans BİO   647 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüsnü Ümit LÜLEYAP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bireye özgü ilaç, akıllı ilaç, ilaç yan etkileri gibi günümüz tıbbının en önemli amaç ve hedeflerinin genom yapısıyla olan ilişkisine perspektif kazandırmak.
Dersin İçeriği
Mutasyon türleri, Mutasyon türleri, Polimorfizm ve mutasyon arasındaki farklar, Muatasyon ve polimorfizm çeşitleri, en kavramı. Genom yapısında bulunana kısa dizi tekrarları (SSR) ve tek tükleotid farklılarının (SNP) önemi, Gen kavramı. Genom yapısında bulunan kısa dizi tekrarları (SSR) ve tek tükleotid farklılarının (SNP) önemi, I.Vize, Genomiks ve fonksiyonel genomiks, Genotip ve farklı ilaç etkileri, Akılcı ilaç kullanımı, Farmakovijilans, İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar, İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar, İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar. FİNAL.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakovijilans kavramını ve genetik ile ilişkisini bilir.
2) Kişiye özgü tıp ve tedavi kavramını bilir.
3) Polimorfizm kavramı, enzim kinetiği ve ilaç metabolizmalrı arasındaki etkileşimi bilir.
4) Detoksifikasyon, biyotransformasyon, faz1 ve faz2 değişim ve dönüşüm kavramları ile genetik arasındaki ilişkiyi bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
X
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
X
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
X
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mutasyon türleri Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
2 Mutasyon türleri Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
3 Polimorfizm ve mutasyonarasındaki farklar Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
4 Mutasyon ve polimorfizm çeşitleri, Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
5 Gen kavramı. Genom yapısında bulunana kısa dizi tekrarları (SSR) ve tek tükleotid farklılarının (SNP) önemi Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
6 Gen kavramı. Genom yapısında bulunana kısa dizi tekrarları (SSR) ve tek tükleotid farklılarının (SNP) önemi, Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
7 Genomiks ve fonksiyonel genomiks Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Genomiks ve fonksiyonel genomiks Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
10 Genotip ve farklı ilaç etkileri Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
11 Akılcı ilaç kullanımı Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
12 Farmakovijilans Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
13 İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
14 İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
15 İlaç tasarımında moleküler yaklaşımlar Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar