DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücre Kültürü BİO   644 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücre ve doku kültürünü, laboratuvarının gereksinimlerini, ilgili tüm teknikleri, koşulları, üretimini ve saklanmasını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Primer Hücre ve doku kültürünü her yönü ile bilmek ve açıklayabilmek. Hücre kültürü laboratuvarının gereksinimlerini belirleyip dizayn etmek, ilgili tüm teknikleri ve koşulları listelemek ve uygulayabilmek, hücreleri kültürde üretmek ve saklayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücre kültürü terminolojisini tanımlar.
2) Hücre kültürü yaparken hangi kriterleri dikkate alacağını sıralar.
3) Aseptik şartların ve sterilizasyonun hücre kültürü üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını kavrar.
4) Kültür laboratuvarında gerekli ekipmanları listeler.
5) Bir kültür Laboratuvarı dizayn eder ve tarif eder.
6) Kültür yapabilmek için gerekli malzemeleri ana hatlarıyla belirtir.
7) Hücre kültürü ile ilgili teknikleri ve koşulları bilir ve uygular.
8) Kültürü sağlıklı bir şekilde devam ettirir ve uygun koşullarda saklamayı bilir.
9) Hücre kültüründe mitotik hücreleri ayırt eder.
10) Kültür esnasındaki sorunların kaynağını bulabilir ve baş edebilir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
X
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
X
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür nedir Literatür tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Kültür Laboratuvarının hazırlanması Literatür tarama ve okuma Grup Çalışması
3 Kültür Laboratuvarının dizaynı Literatür tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Kültür Laboratuvarında kullanılan aletler Literatür tarama ve okuma Anlatım
Grup Çalışması
5 Laboratuvar güvenliği Literatür tarama ve okuma
6 Aseptik Teknik, hazırlık ve sterilizasyon Literatür tarama ve okuma
7 Kültür kapları Literatür tarama ve okuma
8 Ara Sınav Sunum hazırlama Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kültür Medyumları (Besi ortamları) Literatür tarama ve okuma
10 Serumsuz medyumlar Literatür tarama ve okuma
11 Mycoplazma kontaminasyonunun saptanması ve eradikasyonu Literatür tarama ve okuma
12 Primary adherent hücre kültürü ve nonadherent hücre hatları Literatür tarama ve okuma
13 Primer kültür Literatür tarama ve okuma
14 Hücre hatları Literatür tarama ve okuma
15 Kriyoprezervasyon Literatür tarama ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli ve klasik sorular hazırlamak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar